Вітаю Вас, Гость
Головна » 2013 » Лютий » 10 » СХОДЖЕННЯ ДО ВЕРШИНИ ТВОРЧОСТІ
21:52
СХОДЖЕННЯ ДО ВЕРШИНИ ТВОРЧОСТІ

У період з 28 січня по 8 лютого 2013 року відбулися курси підвищення кваліфікації керівників, методистів позашкільних навчальних закладів.

Проблема курсів: «Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільного навчального закладу».  

У ході курсів реалізовано навчально-тематичний план, що включає соціально-гуманітарний, професійний та діагностико-аналітичний модулі.  

Метою соціально-гуманітарного модуля є формування національної самосвідомості директорів та методистів позашкільних навчальних закладів, їх демократичної громадянської позиції, ініціативи, правової культури, поглиблення знань з питань нормативно-правового забезпечення позашкільної освіти.

Зазначені завдання реалізовані в ході лекційних занять:

- «Інформаціогенна природа освіти» (А.С. Бик, заступник директора КОІППО, доцент кафедри ТІМСО, кандидат педагогічних наук);

- «Еволюція суспільно-політичних та педагогічних поглядів В.О. Сухомлинського» (А.Б. Іванко, заступник директора КОІППО, кандидат педагогічних наук);

- «Реалізація принципу багатокультурності у вихованні творчої особистості в умовах позашкільного навчального закладу» (Ю.С. Митрофаненко, старший викладач кафедри ТІМСО, кандидат історичних наук);

- «Мовнокомунікативна компетенція педагога як складова професійної компетентності» (І.О. Небеленчук, старший викладач кафедри ТІМСО, кандидат педагогічних наук);

- «Атестація педагогічних працівників: сучасні підходи» (С.А. Корольова, начальник відділу кадрів КОІППО);

- «Профілактика дитячого травматизму в позашкільному закладі» (Л.Г. Бурлака, методист НМЛ основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці КОІППО).

В основу навчання в системі підвищення кваліфікації покладено діяльнісний та особистісно орієнтований підходи. Тому значна увага в реалізації професійного модуля приділяється практичній спрямованості курсового навчання. Метою практичної складової є залучення слухачів до поглибленої діяльності у процесі розгляду різних педагогічних проблем, стимулювання самоаналізу та самооцінювання власного рівня професіоналізму, характеру його зростання в умовах підвищення кваліфікації.

У рамках особистісно орієнтованої технології навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації поряд із традиційними методами використано методи активного навчання: аналіз конкретних педагогічних ситуацій, соціально-психологічні, проблемно-діяльнісні ігри, розв’язання творчих та винахідницьких задач (С.А. Болсун, О.М. Вікторіна).

Професійний модуль навчально-тематичного плану сприяє формуванню професійної культури керівників, методистів позашкільних навчальних закладів через засвоєння психолого-педагогічних знань та формування навичок розвитку творчих здібностей та обдарувань вихованців в умовах позашкільного закладу.

Зміст професійного модуля курсів реалізовано через такі лекційні та практичні заняття:

- «Особливості розвитку творчих обдарувань школярів в умовах позашкільного закладу» (О.М. Вікторіна);

- «Життєтворчість у системі компетентнісно спрямованої позашкільної освіти» (О.В. Федоров);

- «Шляхи реалізації програми «Основні орієнтири виховання» у позашкільному навчальному закладі»
(Ю.В. Міцай);

- «Імідж сучасного педагога позашкільного навчального закладу» (С.А. Болсун);

- «Система методичної роботи в позашкільному навчальному закладі» (Ю.В. Міцай, Н.К. Долгополова);

- «Індивідуальний підхід у вихованні дітей» (О.М. Вікторіна);

- «Використання дискусійних методів у виховній діяльності позашкільного навчального закладу»
(Ю.С. Митрофаненко);

- «Педагогічні можливості використання Інтернет-технологій Web-2.0. у роботі позашкільного навчального закладу» (С.В. Буртовий);

- «Інноваційна освітня діяльність: зміст і форми (О.Е. Жосан);

- «Електронний посібник як засіб розвитку творчої особистості в умовах позашкільної освіти» (О.Е. Жосан).

Також до уваги слухачів курсів запропоновано практичне заняття «Використання потенціалу навчального посібника «Кіровоградщина. Історія рідного краю» у розвитку дитячої творчості в умовах позашкільного закладу» (Л.А. Гайда).

Видання вищезазначеного посібника стало важливою подією для педагогічної громадськості області (Кіровоградщина. Історія рідного краю: навч. посіб.: [для загальносвіт. навч. закл. Кіровогр. обл.]; / за ред.: І.А.Козир. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 304с.).

Метою посібника є поглиблення пізнавального інтересу учнів до рідного краю як складової України, подальший розвиток краєзнавчого руху на Кіровоградщині, виховання в учнівської молоді поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, ознайомлення учнів з історичним минулим та сьогоденням свого народу, яке пробуджує почуття національної свідомості, любові та поваги до своєї Батьківщини.

У ході курсів підвищення кваліфікації реалізовано спецкурси:

- «Основи Інтернет та освітні онлайнові середовища» (С.В. Буртовий);

- «Впровадження елементів ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких задач) у виховну практику» (С.А. Болсун).

Навчально-тематичним планом курсів підвищення кваліфікації приділено увагу проблемі зміцнення та збереження здоров’я вихованців, розширення мережі гуртків валеологічного та здоров’язбережувального спрямування, запровадження превентивних програм та проектів у практику роботи позашкільного закладу. Актуальні проблеми здоров’язбереження та позитивний досвід педагогів області було презентовано під час практичного заняття з проблеми «Моделювання здоров’язбережувального освітньо-виховного процесу позашкільного навчального закладу» (Ю.В. Міцай).

Директори та методисти позашкільних навчальних закладів взяли участь у конференції з проблеми «Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільного навчального закладу».

На завершення курсів проведено захист випускних робіт, що розкривають проблеми управління позашкільним навчальним закладом, удосконалення навчального процесу, впровадження технологій розвитку творчості й обдарувань вихованців та формування професійних компетентностей педагогів.

Фотозвіт курсів.

Ю. Міцай, куратор курсів, 
зав. НМЛ виховної роботи
і формування культури здоров’я

Переглядів: 660 | Додав: SIRIUS | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar