Вітаю Вас, Гость
Головна » 2013 » Березень » 4 » Про участь у міжнародній науково-практичній конференції «Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів»
11:23
Про участь у міжнародній науково-практичній конференції «Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів»

25-27 лютого 2013 року на базі Київського палацу дітей та юнацтва відбулася міжнародна науково-практична конференція «Формування базових компетентностей вихованців позашкільних навчальних закладів».

Організаторами та співорганізаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Інститут проблем виховання НАПН України, Асоціація позашкільних навчальних закладів України, Київський палац дітей та юнацтва, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут обдарованої дитини НАПН України, газета «Позашкілля» видавництва «Шкільний світ».

У роботі конференції взяли участь наукові, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогічні працівники, методисти позашкільних навчальних закладів України та зарубіжних країн, соціальні педагоги та практичні психологи, аспіранти та магістранти, наукові інтереси яких знаходяться в галузі позашкільної освіти.

Мета конференції – обмін досвідом, визначення теоретичних основ і практичних методик формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей та успішних життєвих стратегій як інтегрального результату навчально-виховного процесу.

Під час пленарного засідання конференції обговорено концептуальні засади змісту позашкільної освіти, теоретичні основи компетентнісно орієнтованої освіти, підходи до визначення базових компетентностей у міжнародному й вітчизняному досвідах та умови розвитку професійної компетентності педагогів позашкільних навчальних закладів.


У своєму виступі І.Д. Бех, академік, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання НАПН України, акцентував увагу, що поняття «компетентність» досить широке: до нього відносять і навчальні здібності, знання та вміння, і моральні цінності, і ставлення. Відтак за структурою виділяють предметно-знаннєву, організаційну, технологічну, екологічну, правову, політичну, культурологічну, соціальну, економічну компетентність, а також компетентність у сфері комунікативної діяльності та у сфері особистосго повсякденного життя людини.

У цьому контексті І.Д. Бех наголосив, що недоцільно ототожнювати навчальні здібності, знання й уміння з відповідними компетентностями. Ці навчальні здобутки необхідно трансформувати в ті чи інші життєві компетентності.


Г.П. Пустовіт, доктор педагогічних наук, професор, підкреслив, що в умовах соціальних та економічних реформ, демократизації суспільства та гуманітаризації освіти значно підвищився попит дітей та їхніх батьків на додаткові освітні послуги, які загальноосвітня школа чи інші навчальні заклади задовольнити не в змозі. Розв'язання цієї важливої проблеми полягає у необхідності створення освітньо-виховного поля, відкритої для будь-якої дитини системи інтелектуального й духовно-морального розвитку, соціалізації. Саме така ідея є основою навчально-виховної діяльності позашкільних навчальних закладів, які сьогодні залишилися практично єдиними інститутами виховання зростаючої особистості за межами школи.


О.В. Биковська, доктор педагогічних наук, професор, ректор Інституту екології економіки і права, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, звернула увагу учасників конференції, що вперше в Україні розробки щодо компетентнісного підходу у позашкільній освіті розпочалися у 2003 році у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Це було зумовлено необхідністю орієнтації освіти на новий результат, який вимагав забезпечення якості позашкільної освіти, критеріїв її оцінювання, організації і управління навчально-виховним процесом.


У своєму виступі В.В. Мачуський, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України, дотримується визначення поняття «компетентності» як досвідченості суб’єкта у певній життєвій сфері. Змістовий наголос тут робиться на досвідченості, а не на обізнаності чи поінформованості суб’єкта у певній галузі. Учений трактує первинний досвід учнів як елементарну форму відбиття змісту діяльності, що, з одного боку, є сукупністю отриманних раніше знань, а з іншого – виступає необхідною умовою для подальшого їх збагачення.


О.В. Литовченко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України, наголосила, що у сучасних науково-педагогічних працях присутня думка, відповідно якої освіта у постіндустріальному суспільстві це не лише систематичне навчання, але розвиток ряду навичок, як от: адаптуватися, бути лідером, працювати як самостійно, так і в команді – тобто фактично мова йде про соціальне виховання як освоєння соціальних компетенцій, необхідних людині для життя в суспільстві.

У ході конференції представники Кіровоградської делегації висвітлили теоретичні та практичні основи компетентнісно орієнтованої позашкільної освіти, зокрема:

  • «Формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів позашкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти» (Ю.В. Міцай, завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я КОІППО імені Василя Сухомлинського);
  • «Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності вихованців позашкільного навчального закладу» (Г.П. Суркова, директор комунального навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»);
  • «Сформованість базових компетентностей вихованців позашкільного навчального закладу» (А.Г. Фоменко, заступник директора комунального навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»).
  
До уваги учасників конференції запропоновано роботу майстер-класів:

  • «Діагностика сформованості ключових соціальних компетентностей – лідерства, діловитості, патріотизму – з використанням інформаційних технологій оперативних соціальних досліджень (О.І. Шабловський, кандидат філологічних наук, завідувач Центру соціального моніторингу додаткової освіти дітей і молоді Мінського державного Палацу дітей і молоді, Білорусь);
  • «Робота з арт-технікою «дротиковий чоловічок» як усвідомлення внутрішніх меж та свого Я в груповій роботі» (О.О. Хвасько, психолог Мінського державного Палацу дітей і молоді, Білорусь);
  • «Формування здоров’язбережувальних компетентностей у дитини на основі ігрової технології «Теорія розв’язання винахідницьких задач» (А.М. Базілевич, методист Дитячого оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м. Києва);
  • «Формування базових компетентностей за допомогою гри» (А.В. Вощук, педагог-організатор Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець», м. Київ);
  • «Рефлексивні щоденники» як форма супроводу індивідуальних освітніх маршрутів школярів у системі позашкільної освіти» (О.Ф. Воронович, кандидат філологічних наук, завідувач кабінету психолого-педагогічного супроводу Київського палацу дітей та юнацтва).

Програма конференції.

Фотозвіт конференції.

Переглядів: 1486 | Додав: SIRIUS | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar