Вітаю Вас, Гость
Головна » 2014 » Березень » 11 » Підсумки проведення курсів бібліотекарів навчальних закладів
18:50
Підсумки проведення курсів бібліотекарів навчальних закладів

17-28 лютого 2014 року на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» пройшли курси бібліотекарів навчальних закладів з проблеми «Аспекти створення та ефективне функціонування бібліотек навчальних закладів як бібліотечно-інформаційних центрів».

На курси заїхали 26 бібліотекарів з 14 районів області та міст Знам’янка, Олександрія, Кіровоград. Переважна більшість слухачів – бібліотекарі, які мають значний стаж бібліотечної роботи та попередньо проходили курсове навчання. 

Всі слухачі відмітили насиченість і актуальність визначених тем, високий рівень викладацького складу, спрямованість на розкриття проблеми курсів та врахування викладачами специфіки бібліотечної роботи на сьогоднішньому етапі. Індивідуально слухачі мали можливість отримати консультації з тем, що їх цікавили, у позаурочний час.

Під час лекцій, більшість з яких супроводжувалася використанням ІК-технологій, слухачі мали змогу розширити знання з означених питань, обговорити ключові аспекти їх реалізації у подальшій діяльності. Серед тем, запропонованих слухачам:

«Медіа-освіта і медіа-грамотність» (Корецька Л.В., директор КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»);

«Компетенції та компетентності: проблема класифікації» (Бик А.С., заступник директора, доцент кафедри теорії і методики середньої освіти, кандидат педагогічних наук);

«Законодавче забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні» (Іванко А.Б., ст. викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти, кандидат педагогічних наук);

«Роль бібліотек у створенні освітнього простору навчального закладу» та «Трансформування науково-педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в сучасну педагогічну практику» (Калініченко Н.А., завідувач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти, доктор педагогічних наук);

«Техніка попередження синдрому емоційного вигорання бібліотекарів» (Гельбак А.М., ст. викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти, кандидат психологічних наук);

«Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах області» (Бурлака Л.Г., методист НМЛ основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці);

«Інноваційна освітня діяльність: зміст і форми» та «Науково-методичні засади підготовки та оформлення опису результатів науково-дослідної діяльності бібліотекаря» (Жосан О.Е., доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти, кандидат педагогічних наук);

«Впровадження інклюзивної моделі навчання в загальноосвітній простір» (Павлюх В.В., ст. викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти);

«Культура мовлення як складова професійної компетентності бібліотекаря навчального закладу» (Небеленчук І.О., ст. викладач кафедри теорії і методики середньої освіти, кандидат філологічних наук);

«Використання історичних джерел з регіонального краєзнавства у розширені інформаційного простору користувачів бібліотек навчальних закладів» та «Застосування художніх засобів при моделюванні ефективних бібліотечних форм роботи з читачами» (Митрофаненко Ю.С., ст. викладач кафедри теорії і методики середньої освіти, кандидат історичних наук).

Слухачі курсів стали активними учасниками практичних занять, де розглядалися питання як різних аспектів ведення бібліотечної справ й діяльності бібліотеки – інформаційного центру з практичним використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій, так і питання психології та спілкування, серед яких:

«Метод проектів як один із засобів ефективності бібліотечного процесу: моделювання, практика впровадження» (Павлюх В.В., ст. викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти);

«Вплив особистісних характеристик учнів на стиль педагогічного спілкування в системі «бібліотекар-читач» (Гельбак А.М., ст. викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти, кандидат психологічних наук);

«Корегування культури міжособистісної взаємодії: попередження та розв'язання конфліктів» (Вікторіна О.М., ст. викладач кафедри теорії і методики середньої освіти,кандидат філологічних наук);

 «Створення інформаційно-ресурсної бази бібліотеки як інформаційного центру навчального закладу: практичний аспект», «Наочне розкриття бібліотечного фонду: особливості організації, сучасні підходи, практичний аспект», «Моделювання бібліотечних уроків з використанням сучасних технологій» (Дяченко Н.І., методист НМЛ виховної роботи і формування культури здоров’я);

«Інформаційно-методичне забезпечення становлення та розвитку освітньо-виховного простору: регіональний вимір» (Міцай Ю.В., завідувач НМЛ виховної роботи і формування культури здоров’я);

«Формування естетичних смаків користувачів з використанням медіа-ресурсів» (Ліпей О.В., заступник директора ОДБ ім. А.П. Гайдара);

«Аналітико-синтетична обробка бібліотечних документів: сучасні підходи (Воловоденко В.П., провідний бібліотекар КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»).

Значна увага на курсах була приділення питанням практичного використання Інтернет-технологій для розширення інформаційного простору користувачів бібліотек, реалізована у ході лекційно-практичних занять «Педагогічні можливості Інтернет-технологій Web 2.0.», «Технології Web 2.0 у роботі бібліотекаря. Створення блогів бібліотек» (Скрипка Г.В., ст. викладач кафедри ТІМСО) та «Електронні ресурси оновлення бібліотечного процесу» (Жосан О.Е., доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти, кандидат педагогічних наук).

Найбільший інтерес у слухачів, звичайно, викликала бібліотечно-педагогічна практика з проблеми «Сучасні технології як засіб розширення інформаційного простору користувача бібліотеки навчального закладу: практичний аспект» на базі Нечаївської ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського Компаніївського району.

У практикуму були розкриті шляхи та практика реалізації означеної проблеми бібліотекарями Компаніївського району (представили Тацієнко С.І., методист районного методичного кабінету, та Полтавець С.В., керівник майстер-класу, бібліотекар Компаніївської ЗШ  І-ІІІ ступенів). 

На місці та значені бібліотеки в освітньому просторі школи та здобутках педагогічного колективу в реалізації основних завдань освітянської галузі акцентував Ткаченко А.В., директор навчального закладу. 

Комплексний підхід до реалізації означеної проблеми розкрила Ткаченко О.М., бібліотекар Нечаївської ЗШ. Слухачам було представлено аспекти використання ІКТ та можливостей Інтернет-ресурсів у розширені бібліотечного фонду (аудіо, відеоматеріалами, електронними підручниками, довідниками, картами тощо) та його розкритті й популяризації. Особлива гордість Оксани Миколаївни, створений нею блог, який вона презентувала колегам. А бібліотечний урок, проведений з використанням інтерактивних та комп’ютерних технологій, показав не лише вміння учнів знаходити інформацію з різних джерел, а й комплексний підхід та систему роботи з формування основ інформаційної культури школярів. 

Слухачі відзначили й дизайн та змістове наповнення читальної зали бібліотеки, де все зроблено «зі смаком та любов'ю», як зазначили слухачі курсів.

Задоволення та нові враження отримали слухачі курсів і під час екскурсії до музею Ю.І. Яновського в с. Нечаївка.

У рамках круглого столу «Бібліотека як інформаційний центр навчального закладу: аспекти створення та ефективного функціонування» було обговорено основні підходи до реалізації даної проблеми та шляхи її вирішення в кожному навчальному закладі, виходячи з місцевих умов та використовуючи й технічні можливості навчального закладу. Під час тематичної дискусії «Кіровоградщині – 75. Бібліотеки в контексті відзначення ювілею області: інформаційно-методичне забезпечення» (Дяченко Н.І., Гайда Л.А., методисти НМЛ виховної роботи і формування культури здоров’я) було презентовано матеріали сайтів НМЛ виховної роботи і формування культури, обласних бібліотек, де представлено документи, проекти, нові видання та матеріали педагогічної та бібліотечної громадськості області щодо реалізації даного питання. Бібліотекарі презентували власні матеріали. Крім того, презентаційні матеріали слухачів курсів Бабенко А.Л. та Мягкової Т.Ю. (м. Кіровоград, смт. Новгородка) були оперативно розміщенні на сайті НМЛ.

Підготовка і захист випускних робіт, як підсумок курсового навчання, сприяв глибокій самооцінці системи бібліотечної роботи кожного слухача з обраної ними тематики та в контексті реалізації проблеми курсів. Переважна більшість слухачів супроводжувала виступ мультимедійною презентацією. А Бабенко А.Л. (КЗ НВО № 32, м. Кіровоград) презентувала власний сайт.

За відгуками слухачів матеріали колег збагатили їх новими ідеями і послугують певним стимулом у бібліотечній роботі в післякурсовий період.

Бабенко Алла Леонідівна (КЗ НВО № 32, м. Кіровоград) завершила свій захист віршем.

Час наш дуже швидкоплинний.
Не іде він, а летить. 
Відбуваються всі зміни
Кожен день і кожну мить.

Весь інформаційний простір
Навіть важко осягнути.
А навчитись вже потрібно, 
Щоб проблему цю збагнути.

Інститут свій «вирок» видав…
Вмить накази «полетіли»…
І про прибуття на курси
Всіх дівчаток сповістили.

Інновації новітні 
Вирішили приміняти
І дівчат зобов’язали –
Всіх – творчі роботи здати.

Працювали дуже плідно
З радістю і без оману.
Всі проблеми подолали
Натхненні бібліомани.

Бібліографічний опис, 
Інновації новітні….
Компетентнісні підходи…
І проекти всі освітні.

І ресурси електронні…
Медіа-освіта нова…
Створення блогів і сайтів…–
Все сприймати ми готові!

Нечаївські майстер-класи…
І екскурсії в музей…
Конференції і тренінг...–
Безліч новітніх ідей!

Види інновацій… Творчість…
Документи про освіту…
Сухомлинського ідеї…
Все сприймали наче діти.

Є у кого нам навчатись,
Досвід весь нам переймати.
Інновації освітні 
Будемо добре сприймати.

У бібліотечній роботі –
Багаті напрацювання.
Щоб покращити свій досвід,
Потрібно мати бажання.

Тож викладачі на курсах 
Іскру знань в нас запалили.
Всі умови для роботи 
З радістю для нас створили.

Дуже дякуємо Вам ми
За співпрацю, за увагу.
Інформації важливій 
Надаємо перевагу.

Будемо ми і надалі
Світ чудовий пізнавати
Та інформаційний простір
Вивчати й осягати.

І нехай Вам Божа матір
У житті допомагає,
А Господь дарує спокій
І завжди благословляє.

З досвідом інформаційним
Ми крокуєм у майбуття!
Тож нехай щастить Вам, друзі!
Гідного Вам всім життя!

А також надіслала на пошту куратора курсів лист. 

«Хочу виразити слова подяки педагогам Кіровоградського обласного інституту післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського за чудово організовані курси бібліотекарів, які проходили з 17 по 28 лютого 2014 року. Дуже змістовні, багаті на різноманітні заходи, практичні заняття!!! 

Всі педагоги кваліфіковані, талановиті, компетентні! У кожного свій підхід до проведення лекцій і практичних занять. 

Навчаючись на курсах, ми взяли для себе дуже багато цікавого й корисного. Бібліотека, дійсно, являється інформаційним центром школи, який повинен допомагати освітньому процесу навчального закладу. Тому, використовуючи всю інформацію, отриману нами під час курсів, ми, бібліотекарі, будемо втілювати її в життя, щоб осягати інформаційний простір якомога більше і якісніше. 

Особлива подяка керівникам наших курсів - Дяченко Надії Іванівні та Жосану Олександру Едуардовичу. Також хочемо подякувати за чудово проведені майстер-класи в Нечаївській школі Компаніївського району!!! Потрібно частіше проводити саме практичні заняття!!!

Шановні педагоги! Дякуємо Вам за все! Нехай Вам всім щастить! Будьте завжди здоровими, щасливими, упевненими в собі! Нехай у Вас все буде гаразд!»

Переглядів: 1013 | Додав: SIRIUS | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar