Вітаю Вас, Гость
Головна » 2016 » Листопад » 22 » Майстер-клас бібліотекарів навчальних закладів
09:02
Майстер-клас бібліотекарів навчальних закладів

22.11.2016 р. Оновлено зміст
25.11.2016 р. Доповнено матеріалами виступів учасників 

10 листопада 2016 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулося засідання обласної творчої лабораторії бібліотекарів навчальних закладів у формі майстер-класу з проблеми «Бібліотека – територія ідей та інновацій».

Підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників проходить у трьох основних площинах: на рівні області (курси підвищення кваліфікації та обласна творча лабораторії бібліотекарів навчальних закладів), у міжкурсовий період – участь у різнопланових методичних формуваннях та самоосвітній процес.

Важливим у системі підвищення професійної майстерності бібліотекарів є обмін ідеями, думками, практичними творчими напрацювання. І, звичайно, будь-які ідеї чи інновації треба вміти не лише почути й зрозуміти, а, головне, адаптувати до своїх умов, максимально використати власний потенціал, знання, вміння, можливості сучасних технологій та самих бібліотек. При цьому важливо не лише взяти кальку ідеї чи форму її втілення, а вміти трансформувати, надавши їй власного звучання, творчо втіливши на практиці. 

Це вимагає від працівника вміння критично оцінювати ідеї та новації, знаходити площини її реалізації, інтегрувати в бібліотечний процес. 

Зазначимо, що найбільш ефективною і дієвою формою поширення передового досвіду, ідей та інновацій є активні форми, зокрема майстер-клас. До цієї думки прийшли й 25 учасників обласної творчої лабораторії бібліотекарів навчальних закладів – бібліотекарі з 23 районів та міст області.

Презентували свої ідеї та творчі напрацювання 10 кращих бібліотекарів області. 

Полтавець С.В., бібліотекар КЗ «Компаніївське НВО» і керівник майстер-класу для бібліотекарів Компаніївського району не лише розкрила суть даної методичної форми, а й презентувала цікаві й різнопланові форми його проведення. При цьому Світлана Владиславівна акцентувала увагу на інтерактивних формах роботи з колегами, наголошуючи на використанні ІК-технологій, як інструменту для створення інтерактивних вправ, мотивації бібліотекаря і читача до творчості. 

У виступі «Шкільна бібліотека як інформаційний центр: ідеї, практика їх реалізації» Гарасько Наталія Іванівна, бібліотекар Миронівської ЗШ І-ІІ ступенів Світловодської РДА, розкрила своє бачення шляхів трансформування бібліотеки в сучасну модель. Важливим акцентом у роботі з активним читачем вона вважає залучення його до проектної діяльності.

Як логічне продовження і розширення теми проектів у бібліотечній практиці знайшло своє відображення у розкритті теми «Формування ключових компетентностей учнів шляхом ініціювання бібліотекою проектної діяльності» Людмилою Миколаївною Гайдай, завідувача бібліотеки Новоукраїнської ЗШ І-ІІІ ступенів № 6. Основні її тези це – системність, партнерство з педагогами й бібліотечним активом, успішна мотивація читачів до проектної діяльності, різноплановість та соціальна спрямованість проектів.

А, головне, через участь у проектах учні навчаються бачити соціальні, особистісні, шкільні проблеми, закріплюють навички роботи з інформацією на різних носіях, збільшується кількість звернень до бібліотеки й книги, що підвищує і розширює читацьке коло, поповнюються і закріплюються знання учнів з різних галузей, ненав’язливо опановуються основи культури спілкування, стимулюється саморозвиток і самовдосконалення особистості, формується їх система цінностей.

Ткаченко Оксана Миколаївна (Нечаївська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Ю.І.Яновського Компаніївського р-ну) та Клюй Наталія Миколаївна (КЗ «НВК «Гімназія – ЗШ І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міськради), розкриваючи свої творчі напрацювання щодо важливості створення власних веб-ресурсів, переконали учасників засідання у важливості і необхідності їх ведення як для користувачів, так і підвищення іміджу бібліотеки і бібліотекаря. Обидва бібліотекаря брали участь у обласному огляді освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» і були відзначені дипломами І ступеня в номінації «Блог бібліотекаря» (відповідно у 2016 та 2015 роках). 

Презентуючи структуру і змістове наповнення контенту, бібліотекарі акцентували увагу на його практичній спрямованості, доступності, інформативності, спрямованості на максимальне задоволення потреб користувачів. 

Оксана Миколаївна зосередила увагу на доцільності і важливості онлайн-опитуванню, що сприяє вивченню потреб і запитів користувачів і подальшому вдосконаленню змісту блогу.

Блоги, як зазначають бібліотекарі, стають своєрідним містком між користувачем і глобальною мережею (корисними веб-ресурсами), слугують певним бар’єром і захистом у морі Інтернету. А цікаві конкурси (створення буктрейлерів, презентацій проектів), наочність у просуванні книги і читання, сприяють розширенню читацьких інтересів і потреб. 

Тож, сучасні технології мають сприяти формуванню спільноти читачів, зазначили бібліотекарі.

Тему плекання творчого і активного читача, розкрили Капкан Тетяна Олексіївна (Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів Кіровоградської РДА) та Рудова Ірина Григорівна (КЗ «Долинська ЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Долинської міської ради»).

Вони показали, як ідеї та інновації щодо використання сучасних технологій у процесі активізації читацьких інтересів, вихованні активного і зацікавленого читача, творчо втілюються у цікаві, інтерактивні форми роботи з читачами, де творчо поєднуються бібліотечні традиції та інновації. При цьому інтернет-ресурси вміло використовуються як елемент бібліотечних уроків, заходів. 

Розкриваючи тему «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей» Пироженко Валентина Іванівна, завідувач бібліотеки НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв», показала напрацьований системний підхід у просуванні книги і плеканні активного й зацікавленого читача. Бібліотекар розкрила широкі можливості для творчої реалізації даного питання, а саме: використання дизайну бібліотеки, її ресурсів, нетрадиційних форм наочної популяризації книги і читання, інтерактивні форми популяризації творчості письменників, а також потенціалу педагогічного колективу школи мистецтв і гімназистів.

На важливості творчого спілкування з читачем, розкритті його природних задатків, стимулюванні до самовдосконалення особистості акцентувала увагу Плахотнюк Валентина Анатоліївна, бібліотекар Устинівської ЗШ І-ІІІ ступенів у виступі «Сьогодня – юні обдарування, а завтра – гордість України».

Виставки-зустрічі «Таланти рідної землі», вернісажі «Я – творча особистість», ініціювання дослідницько-пошукової діяльності «Відкриваємо таланти рідного краю», систематична організація виставок дитячої творчості, співпраця з гуртківцями школи та ЦДЮТ смт Устинівка, сприяють не лише розкриттю творчих задатків учнів для колективу, а й для себе особисто. До того ж ці форми роботи виховують почуття патріотизму, гордості за свій народ.

Тема «Бібліотечна підтримка національно-патріотичного виховання школярів: творчі ініціативи», яку розкрила Ружанська Тетяна Валентинівна, провідний бібліотекар Помічнянської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 Добровеличнівської РДА, логічно продовжила і підтвердила попередні виступи колег і прозвучала певним підсумковим акордом презентованих творчих ідей, сучасних підходів їх практичної реалізації. 

Розкриваючи пріоритетні напрямки діяльності бібліотеки в площині національно-патріотичного виховання, Тетяна Валентинівна показала приклади поєднання ІК-технологій з традиціями навчального закладу, використання творчого потенціалу учнів і педагогів, інформаційно-освітнього середовища школи (зокрема музею, яким керує Тетяна Валентинівна) та втілення власних ідей у практичній діяльності. Бібліотечні задуми, ідеї, ініційовані у проекти, бібліотечні форми, видання бібліотеки розміщенні для загального доступу на веб-сайті школи в розділі «бібліотека».

Системність, професійність і творчість стають підґрунтям для становлення активного читача, залюбленого у рідний край, зі сформованою системою цінностей.

Важливим трендом у просуванні книги і читання сьогодні є буктрейлери. Відеоматеріал «Буктрейлер – інновація в просуванні книг і книгочитання: партнерство бібліотекаря і вчителя» було підготовлено Маранською І.А., методистом науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Під час підведення підсумків майстер-класу, всі його учасники наголосили на актуальності і доцільності обраного формату засідання. 
Варто зазначити, що кожен з учасників, хто презентував свою тему, відмітили, що дана підготовка потребувала глибокого самоаналізу реалізації даної проблеми, вибору найбільш цікавих, сучасних формах її практичної реалізації для презентації колегам. 

А ідеї, втілені у нетрадиційні практичні форми реалізації бібліотечних аспектів роботи колег, послугують подальшим стимулом для творчого втілення їх не лише в рамках власної бібліотечної практики, а й стануть стартовим майданчиком для творчого саморозвитку та поширенням кращого досвіду ведення бібліотечної справи.


Додаткові матеріали учасників:


Переглядів: 660 | Додав: SIRIUS | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar