Вітаю Вас, Гость
Головна » 2015 » Лютий » 2 » КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО ПРОФІЛЮ
16:25
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО ПРОФІЛЮ

У період з 16 по 27 лютого 2015 року відбудуться курси підвищення кваліфікації керівників гуртків керівників гуртків туристсько-краєзнавчого профілю.

Проблема курсів: «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей вихованців гуртків».

Заїзд, поселення та реєстрація слухачів курсів 16.02.2015 року з 8.00 до 10.20 (ІІІ поверх).

Початок І пари 16 лютого о 10.30 згідно розкладу, розміщеного на інформаційному стенді (ІІІ поверх).

До 11 лютого 2015 року слухачам курсів обов’язково потрібно взяти участь у онлайн-опитуванні.

Навчально-тематичний план курсів передбачає реалізацію соціально-гуманітарного, професійного та діагностико-аналітичного модулів.

Соціально-гуманітарний модуль включає опрацювання таких питань:

 • Україна в світових інтеграційних процесах: ментальний аспект.

 • Українська національна ідея: витоки, розвиток, перспективи.

 • Атестація педагогічних працівників: сучасні підходи.

 • Організація роботи з безпеки життєдіяльності в закладах освіти та законодавство з охорони праці.

Професійний модуль навчально-тематичного плану включає питання:

 • ​Сучасні підходи до формування громадянсько-патріотичних компетентностей учнів у діяльності гуртків туристсько-краєзнавчого профілю.

 • Зміст та особливості підготовки методичної розробки з позашкільної освіти.

 • Шляхи розвитку соціальної компетентності школярів.

 • Історико-географічні особливості розвитку етнічних українських земель.

 • Туризм і краєзнавство як соціальні категорії.

 • Організація та співпраця учнівських туристсько-краєзнавчих об’єднань з громадськими структурами.

 • Організація масової краєзнавчої роботи з учнями.

 • Регіонально-культурологічні проекти державних установ та громадських організацій Кіровоградщини як основа для співпраці з керівниками гуртків.

 • Методика організації екскурсійного заняття.

 • Розвиток креативності в учнів різного віку.

 • Методика створення портфоліо.

 • Інноваційна освітня діяльність: зміст і форми.

 • Застосування проектів у діяльності гуртків туристсько-краєзнавчого профілю.

 • Особливості особистісно орієнтованого навчання та виховання.

 • Психологічний аспект комунікативної компетентності.

 • Управління особистою ефективністю як складова професійного успіху.

 • Корегування культури міжособистісної взаємодії: попередження та розв’язання конфліктів.

 • Мовно-комунікативна компетентність педагога як складова професійної компетентності.

 • Використання педагогічних програмних засобів у навчально-виховному процесі освітнього закладу.

 • Основи графічного дизайну в роботі керівника гуртка.

 • Використання інформаційно-освітніх ресурсів у контексті розвитку базових компетентностей вихованців.

 • Інноваційні форми співпраці керівників гуртків з місцевими бібліотеками.

Слухачі курсів матимуть можливість обговорити актуальні питання діяльності гуртків з працівниками профільної позашкільної установи - комунального закладу «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді». Заплановано розгляд таких питань:

 • Круглий стіл «Основні аспекти та шляхи реалізації нормативно-правової бази діяльності гуртків туристсько-краєзнавчого профілю».

 • Діяльність комунального закладу «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» у контексті вдосконалення змісту і форм туристсько-краєзнавчої роботи в регіоні.

Під час практичних занять керівники гуртків опрацюють теми:

І. Інноваційні підходи до побудови заняття гуртка:

 • Заняття гуртка «Гірський туризм» (на базі факультету фізичної культури КДПУ імені Володимира Винниченка).

Тема: «Методика організації тренувань з вихованцями гуртка на модулях у спортивній залі».

 • Заняття гуртка «Юні археологи» (на базі НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради).

Тема «Трипільська культура. Давні трипільці та походження українців».

ІІ. Формування практичної, творчої та соціальної компетентності вихованців під час:

 • Заняття гуртка «Спортивний туризм» (на базі факультету фізичної культури КДПУ імені Володимира Винниченка).

Тема «Методика організації страховки під час занять з техніки спортивного туризму».

 • Ознайомлення з досвідом роботи гуртка «Юні музеєзнавці» (на базі музею «Визволення Кіровоградщини» комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступенів «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради).

Тема «Методика організації пошуково-дослідницької та екскурсійної роботи у гуртку».

Увага! Слухачам курсів, які бажають взяти участь у тренуваннях на базі факультету фізичної культури КДПУ імені Володимира Винниченка, необхідно мати спортивний одяг та взуття!

Також у ході курсів відбудеться конференція з проблеми «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей вихованців гуртків» з метою презентації досвіду роботи з організації гурткової роботи в умовах позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Слухачам курсів підвищення кваліфікації необхідно підготуватися до участі у вищезазначеній конференції.

Під час конференції буде працювати виставка методичних матеріалів та фахової літератури з туристсько-краєзнавчої тематики.

Наприкінці курсів передбачено захист випускних робіт, вимоги до яких розміщено ТУТ!

Звертаємо увагу районних і міських методичних кабінетів (центрів) та слухачів курсів, що випускну роботу необхідно здати науковому керівнику та куратору курсів (для ознайомлення та внесення необхідних коректив) наприкінці першого тижня навчання – до 20 лютого 2015 року!

Безпосередній захист випускних робіт відбудеться відповідно до затвердженого розкладу навчальних занять.

Орієнтовна тематика випускних робіт
для слухачів курсів підвищення кваліфікації
керівників гуртків туристсько-краєзнавчого профілю

 1. Розвиток творчої компетентності особистості в умовах діяльності гуртків туристсько-краєзнавчого профілю.

 2. Розвиток пізнавальної компетентності особистості в умовах діяльності гуртківтуристсько-краєзнавчого профілю.

 3. Розвиток практичної компетентності особистості в умовах діяльності гуртківтуристсько-краєзнавчого профілю.

 4. Формування культурологічної компетентності у вихованців позашкільних навчальних закладів.

 5. Розвиток регіонально-культурологічної компетентності особистості в умовах діяльності гуртківтуристсько-краєзнавчого профілю.

 6. Розвиток соціальної компетентності особистості в умовах діяльності гуртківтуристсько-краєзнавчого профілю.

 7. Впровадження здоров’язбережувальних технологій в практику роботи керівника гуртка.

 8. Співпраця загальноосвітніх та позашкільних закладів у розвитку творчих здібностей вихованців.

 9. Роль конкурсів педагогічної майстерності у професійному зростанні керівника гуртка та розвитку творчих здібностей вихованців.

 10. Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в гурткахтуристсько-краєзнавчого профілю.

 11. Використання виховного потенціалу Інтернет-ресурсу у діяльності керівника гурткатуристсько-краєзнавчого профілю.

 12. Формування громадянсько-патріотичних якостей особистості засобами туристсько-краєзнавчої діяльності.

 13. Дитячі просвітницькі проекти – форма залучення дітей до вивчення особливостей рідного краю.

 14. Організація допрофільної та профільної підготовки вихованців гуртківтуристсько-краєзнавчого профілю.

 15. Клуб як форма роботи з вихованцями гуртків туристсько-краєзнавчого профілю.

 16. Роль керівника гуртка у професійному самовизначенні вихованців гуртка.

 17. Форми співпраці гуртка з державними установами та громадськими організаціями.

 18. Особливості діяльності різновікових гуртківтуристсько-краєзнавчого профілю.

 19. Діяльність творчих груп (об’єднань) керівників гуртківтуристсько-краєзнавчого профілю у районі (місті).

 20. Підготовка та проведення колективних тематичних виховних заходівтуристсько-краєзнавчого профілю в умовах позашкільного закладу.

 21. Шляхи реалізації проектів з обміну досвідом керівників гуртків.

 22. Використання методу проектів у практиці роботи керівника гуртка.

 23. Методика підготовки гуртківців до змагань з видів спортивного туризму.

 24. Особливості фізичної підготовки вихованців у гуртку спортивного туризму.

 25. Підготовка гуртківців до походів вихідного дня таступеневих походів.

 26. Підготовка гуртківців до категорійних походів.

 27. Розробка туристичних маршрутів по рідному краю – один із провідних напрямів діяльності гуртка.

 28. Особливості організації діяльності гуртків спортивного туризму.

 29. Особливості організації діяльності гуртків гірського туризму.

 30. Особливості організації діяльності гуртків лижного туризму.

 31. Особливості організації діяльності гуртків водного туризму.

 32. Участь гуртківців у заочних туристичних конкурсах.

 33. .З досвіду організації та проведення районних туристичних змагань.

 34. Вивчення історичних джерел на заняттях краєзнавчого гуртка.

 35. Особливості організації діяльності гуртків історичного краєзнавства.

 36. Особливості організації діяльності археологічних гуртків.

 37. Особливості організації діяльності гуртків літературного краєзнавства.

 38. Особливості організації діяльності гуртків географічного краєзнавства.

 39. Краєзнавчий гурток як основа діяльності шкільного музеюю

 40. Наукова творчість як фактор соціалізації юних дослідників у Малій академії наук.

 41. Інноваційні форми патріотичного виховання учнів засобами музейної діяльності.

 42. Методика підготовки гуртківців до участі у масових заходах(злітюних краєзнавців, конференції, конкурси).

 43. Співпраця гуртків з громадськими краєзнавчими організаціями у реалізації місцевих пам'яткоохоронних проектів.

 44. Ювілейна Шевченківська тема у конкурсних дослідницьких роботах гуртківців.

 45. Тематичні українознавчі проекти у діяльності гуртківтуристсько-краєзнавчого профілю.

 46. Організація навчально-дослідницької діяльності школярів у гурткахтуристсько-краєзнавчого профілю.

 47. Особливості організації навчальних екскурсій з вивченням місцевих пам’яток історії та культури.

 48. Екскурсія як форма популяризації історії, культури та природних особливостей рідного краю.

 49. Методика організації екскурсійного заняття з вивчення природних особливостей краю.

 50. Організація віртуальної екскурсії з вивчення культурної історії краю в умовах гурткової роботи.

Переглядів: 881 | Додав: SIRIUS | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar