Вітаю Вас, Гость
Головна » 2013 » Листопад » 5 » Курси підвищення кваліфікації бібліотекарів навчальних закладів
12:21
Курси підвищення кваліфікації бібліотекарів навчальних закладів

З 25 листопада по 6 грудня 2013 року відбудуться курси підвищення кваліфікації бібліотекарів навчальних закладів. Проблема курсів: «Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу: сучасні тенденції оновлення».

Заїзд, поселення та реєстрація слухачів курсів 25 листопада 2013 року з 8.00 до 10.20 (ІІІ поверх). 

Початок І пари 25 листопада о 10.30 згідно розкладу, розміщеного на інформаційному стенді (ІІІ поверх).  

Навчально-тематичний план курсів передбачає реалізацію соціально-гуманітарного, професійного та діагностико-аналітичного модулів.

Соціально-гуманітарний модуль навчально-тематичного плану включає питання:

Якісна освіта як пріоритет розвитку сучасного суспільства.

Компетенції та компетентності: проблема класифікації.

Еволюція суспільно-політичних та педагогічних поглядів В.О.Сухомлинського.

Законодавство України з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Професійний модуль навчально-тематичного плану передбачає опрацювання таких питання:

Інноваційна освітня діяльність: зміст і форми.

Перспективні освітні технології в практиці навчального закладу.

Науково-методичні засади підготовки та оформлення опису результатів науково-дослідної діяльності бібліотекаря.

Культура мовлення як складова професійної компетентності бібліотекаря навчального закладу.

Упровадження інклюзивної освіти в загальноосвітній простір.

Духовний розвиток школярів у системі роботи бібліотеки: психологічний аспект.

Комунікативні навички як основа ефективної взаємодії в системі «бібліотекар-читач».

Вплив особистісних характеристик учнів на стиль педагогічного спілкування в системі «бібліотекар-читач».

Корегування культури міжособистісної взаємодії: попередження та розв'язання конфліктів.

Стрес-дістрес та професійне вигорання бібліотечних працівників.

Використання історичних джерел з регіонального краєзнавства у розширені інформаційного простору користувачів бібліотек навчальних закладів.

Застосування художніх засобів при моделюванні ефективних бібліотечних форм роботи з читачами.

Метод проектів як один із засобів ефективності бібліотечного процесу: моделювання, практика впровадження.

Наочне розкриття бібліотечного фонду: особливості організації, сучасні підходи, практичний аспект.

Моделювання бібліотечних уроків  з використанням сучасних технологій.

Формування естетичних смаків користувачів з використанням медіа-ресурсів.

Педагогічні можливості Інтернет-технологій Web 2.0.

Технології Web 2.0 у роботі бібліотекаря. Створення блогів бібліотек.

Електронні ресурси оновлення бібліотечного процесу.

Акцентуємо Вашу увагу, що під час курсів підвищення кваліфікації слухачам пропонується долучитися до обговорити актуальних проблем «Сучасні тенденції оновлення бібліотечного процесу» та «Інформаційно-методичне забезпечення становлення та розвитку освітньо-виховного простору: регіональний вимір» у рамках проблемного та круглого столів.

Також у ході курсів передбачено проведення:

- науково-практичної конференції «Трансформування педагогічних ідей В.О. Сухомлинського у розвиток сучасного бібліотечного процесу»  

(орієнтирами до виступів можуть слугувати теми «Школа це - перш за все книга»; «Шкільна бібліотека – територія читання»; «Книга в духовному становленні читачів»; «Мовна культура людини – це джерело її духовної культури»; «Роль бібліотеки у формуванні системи ціннісних орієнтирів»; «Створення умов розвитку творчості читача»; «Робота з обдарованою дитиною»; «Діяльність бібліотеки щодо підвищення рівня педагогічної культури батьків на основі педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського» та ін.).

- конференції з проблеми курсів «Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу: сучасні тенденції оновлення», де слухачі матимуть змогу представити власне бачення шляхів оновлення бібліотечного процесу та їх практичну реалізацію в умовах свого навчального закладу.

Бажано під час виступів розкривати аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій, власне бачення та практичну реалізацію питання щодо розширення бібліотечного ресурсу й відповідно інформаційного простору користувача.

Планується проведення бібліотечно-педагогічної практики з проблеми: «Сучасні технології як засіб оновлення бібліотечного процесу навчального закладу: практичний аспект» на базі КЗ «Навчально-виховного об’єднання № 25 «ЗШ І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міськради.

Слухачам курсів підвищення кваліфікації необхідно підготуватися до участі у вищезазначених конференціях та роботі проблемного і круглого столів. 

На завершення курсів передбачено захист слухачами випускних робіт. 

У разі виникнення питань стосовно організаційного та змістовного забезпечення курсів, залишайте свої повідомлення в Гостьовій книзі нашого сайту або пишіть на нашу поштову скриньку koippo414@gmail.com з поміткою «Курси».

Орієнтовна тематика випускних робіт слухачів курсів

Бібліотека навчального закладу – інформаційний центр: особливості створення та функціонування.

Бібліотерапія як засіб духовного розвитку дитини.

Бібліотерапія як особливий спосіб організації читання.

Бібліотечний веб-ресурс як засіб розширення бібліотечно-інформаційного середовища навчального закладу.

Використання сучасних освітніх технологій при моделюванні бібліотечного процесу. 

Використання сучасних технологій у популяризації бібліотечного фонду. Презентація віртуальних виставок, оглядів 

Виховання в учнів основ інформаційної культури: традиції та інновації. 

Власне бачення оновленої моделі бібліотеки та шляхи  її вибудови.

Діяльність бібліотеки щодо створення умов для позакласної діяльності учнів та організації їх додаткової освіти.

Ефективне використання інтерактивних методик, сучасних технологій у роботі бібліотеки з користувачами, формуванні їх бібліотечно-інформаційної культури.

З досвіду використання наявних медіа-ресурсів, комп’ютерних технологій, мережі Інтернет у системі навчання з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності школярів. 

Завдання бібліотек та шляхи розширення інформаційно-освітнього простору навчальних закладів 

Інтернет у бібліотечній роботі: технології та методи використання.

Інформаційне забезпечення створення та розвитку здоров’язбережувального простору навчального закладу.

Інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу: сучасні підходи.

Інформаційний сервіс - запорука ефективної діяльності бібліотеки.

Інформаційні технології як засіб оновлення бібліотечного процесу: особливості впровадження, практика використання. 

Інформаційні форми і методи роботи в умовах оновлення змісту освіти.

Літературне краєзнавство як засіб розширення читацьких інтересів школярів.

Наочне розкриття бібліотечного фонду: традиції та новації.

Нові освітні стандарти – нова роль шкільної бібліотеки.

Оновлення бібліотечного процесу засобами медіа-ресурсів.

Оновлення інформаційної роботи бібліотеки на основі впровадження сучасних технологій.

Роль шкільних бібліотек і стратегії їх розвитку в умовах інформаційного суспільства. 

Шкільна бібліотека – інформаційний ресурс навчального закладу: шляхи формування та практичного використання.

Оновлення й розширення бібліотечного фонду документами на цифрових та електронних носіях: практика їх використання.

Оптимізація бібліотечного процесу: практичний аспект.

Особливості функціонування бібліотеки в умовах упровадження нових освітніх стандартів.

Портфоліо бібліотекаря. Узагальнення та систематизація професійних досягнень.

Проекти в системі роботи бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів: практика впровадження.

Путівник книжковими полицями шкільної бібліотеки на паперових чи електронних носіях (для учнів та їх батьків).

Розмаїття книжкових виставок на допомогу користувачам бібліотеки.

Книжкові виставки: від задуму до реалізації: сучасне бачення.

Розширення інформаційно-ресурсної бази забезпечення реалізації Державних стандартів початкової освіти та Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти. 

Роль бібліотеки у створенні інформаційного простору навчального закладу.

Роль комп’ютерних технологій у сучасних умовах інформатизації суспільства, підготовка користувачів бібліотеки до роботи з різними видами інформації. Система та активні форми роботи.

Система роботи бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу з бібліотечним активом.

Соціокультурна діяльність бібліотек. Клуби, гуртки як активні форми соціальної адаптації читачів. Презентації клубів на традиційних та електронних носіях.

Створення блогів, сайтів бібліотеки: досвід.

Сучасні підходи до наочної популяризації бібліотечного фонду: нетрадиційні виставки та їх презентація з використанням медіа-ресурсів.

Сучасні підходи до формування основ інформаційної культури школярів: оновлення змісту і форм навчання використанням наявних медіа-ресурсів, комп’ютерної техніки, мережі Інтернет. Презентація власних варіантів програм.

Сучасні технології: особливості використання в організації ефективного бібліотечного процесу.

Тиждень дитячого читання: традиції та новації.

Формування документно-джерельної бази бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів: сучасні підходи.

Формування творчої особистості школяра бібліотечними формами.

Формування системи ціннісних орієнтирів школярів бібліотечними засобами. 

Шкільна бібліотека – центр духовного становлення особистості.

Якісне забезпечення інформаційної підтримки навчально-виховного процесу освітнього закладу.

До уваги слухачів курсів!!

Важливим інформаційним і методичним ресурсом для підготовки виступів та випускної роботи можуть слугувати матеріали  даного сайту, Педагогічного вісника (розміщеного на сайті КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»), публікації фахових видань («Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»; «Шкільний бібліотекар», видавництва «Основа» та ін.) 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ СЛУХАЧАМИ ВИПУСКНИХ РОБІТ

Переглядів: 1660 | Додав: SIRIUS | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 2
avatar
0
1 елена • 12:06, 06.11.2013
здравствуйте, скажите пожалуйста что нужно для прохождения библиотечных курсов повышения квалификации? Сколько они стоят? И как на них записаться?
avatar
0
2 SIRIUS • 12:04, 07.11.2013
Доброго дня, пані Олено.
Дати відповідь на Ваше запитання допоможуть наші колеги з навчального відділу (завідувач – Супрун Людмила Миколаївна).
Контактний телефон навчального відділу: (0522) 24-66-08.
avatar