Вітаю Вас, Гость
Головна » 2012 » Серпень » 29 » КРОКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ (підсумки проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів-організаторів з 13.08.2012 р по 23.08.2012 р.)
20:36
КРОКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ (підсумки проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів-організаторів з 13.08.2012 р по 23.08.2012 р.)

Школу можна вдосконалювати тільки
підвищуючи кваліфікацію вчителя.
Який учитель – така школа.
Я.А. Коменський

У період з 13.08.2012 р. по 23.08.2012 р. відбулися курси підвищення кваліфікації новопризначених педагогів-організаторів та тих, які мають стаж роботи на даній посаді.

Проблема курсів: «Сучасні технології виховання як засіб гуманізації виховного процесу в навчальному закладі».

У ході курсів реалізовано навчально-тематичний план, що включає соціально-гуманітарний, професійний та діагностико-аналітичний модулі.

Метою соціально-гуманітарного модуля є формування національної самосвідомості педагогів, демократичної громадянської позиції, ініціативи, правової культури, мотивації соціальної поведінки та економічних навичок.

Зазначені завдання реалізовані в ході лекційних занять:

- «Європейський шлях розвитку освіти» (Л.В. Корецька, директор КОІППО);

- «Еволюція суспільно-політичних та педагогічних поглядів В.О. Сухомлинського» (А.Б. Іванко, заступник директора КОІППО, кандидат педагогічних наук);

- «Регіонально-культурологічні аспекти гуманізації виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу» (Л.А. Гайда, завідуюча НМК українознавства та краєзнавства КОІППО);

- «Організаційно-педагогічні засади атестації педагогів-організаторів» (С.А. Корольова, начальник відділу кадрів КОІППО).

В основу навчання в системі підвищення кваліфікації покладено діяльнісний та особистісно орієнтований підходи. Тому значна увага в реалізації професійного модуля приділяється практичній спрямованості курсового навчання. Метою практичної складової є залучення слухачів до поглибленої діяльності у процесі розгляду різних педагогічних проблем, стимулювання самоаналізу та самооцінювання власного рівня професіоналізму, характеру його зростання в умовах підвищення кваліфікації.

В основу навчання в системі підвищення кваліфікації покладено діяльнісний та особистісно орієнтований підходи. Тому значна увага в реалізації професійного модуля приділяється практичній спрямованості курсового навчання. Метою практичної складової є залучення слухачів до поглибленої діяльності у процесі розгляду різних педагогічних проблем, стимулювання самоаналізу та самооцінювання власного рівня професіоналізму, характеру його зростання в умовах підвищення кваліфікації.

У рамках особистісно орієнтованої технології навчання педагогів-організаторів поряд із традиційними методами використано методи активного навчання: аналіз конкретних педагогічних ситуацій (С.А. Болсун), соціально-психологічні, соціально-комунікативні тренінги (В.В. Павлюх, Ю.В. Міцай), проблемно-діяльнісні ігри (В.В.Павлюх, С.А. Болсун).

Професійний модуль навчально-тематичного плану сприяє формуванню професійної культури педагогів-організаторів через засвоєння фахових знань і формування навичок та складають наукову основу світогляду.

Зміст професійного модуля курсів реалізовано через такі практичні заняття:

- «Шляхи реалізації програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у практиці роботи педагога-організатора» (Ю.В. Міцай);

- «Сучасні технології виховання: гуманістичний аспект» (Ю.В. Міцай);

- «Особливості роботи з обдарованими дітьми» (О.М. Вікторіна);

- «Психолого-педагогічні аспекти корекції агресивної поведінки школярів» (В.В. Павлюх);

- «Диференційований та індивідуальний підхід у вихованні дітей як чинник гуманізації виховного процесу» (О.М.Вікторіна);

- «Методика колективної творчої справи як засіб гуманізації виховного процесу» (Н.І. Дяченко);

- «Використання виховного потенціалу Інтернет-ресурсу в діяльності педагога-організатора» (С.М. Пляка);

- «Способи впливу на «особливих» дітей» (С.А. Болсун);

- «Розвиток креативності засобами казкотерапії» (В.В. Павлюх);

- «Техніка професійного ділового спілкування педагога-організатора» (С.А. Болсун);

- «Роль і місце творчих задач у виховному процесі» (С.А. Болсун);

- «Організація роботи з безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу» (Л.Г. Бурлака).

Під час курсів педагоги-організатори ознайомилися з методикою проведення тренінгових занять як ефективною формою організації виховної роботи з учнями. Окрім того, до уваги слухачів запропоновано тренінг з проблеми «Запровадження ґендерних підходів у діяльність педагога-організатора». У ході тренінгу розкрито такі питання: «Гендерні стереотипи в сучасній школі та їх розв’язання: європейський досвід», «Психолого-педагогічний супровід ґендерної соціалізації школярів на різних вікових етапах розвитку», «Роль засобів масової інформації та реклами у формуванні ґендерної культури». Корисними для педагогів були інтерактивні вправи: «Сніжинка», «Близнюки», «Скріпочка», «Скільки коштує домашня робота?».

Навчально-тематичним планом курсів підвищення кваліфікації значна увага приділена проблемі зміцнення та збереження здоров’я школярів, запровадження превентивних програм та проектів, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Актуальні проблеми здоров’язбереження та позитивний педагогічний досвід було презентовано під час роботи круглого столу з проблеми «Впровадження здоров’язбережувальних технологій у практику роботи педагога-організатора». Цікаві ідеї та оригінальні знахідки з означеної проблеми у своїх виступах представили слухачі курсів, науково-педагогічні працівники КОІППО та гості заходу:

- «Проблеми створення здоров’язбережувального освітньо-виховного середовища» (Ю.В. Міцай, завідуюча НМК виховної роботи і шкільних бібліотек КОІППО);

- «Історія спортивної слави Кіровоградщини» (О.П. Березан, голова Кіровоградської організації ветеранів фізичної культури, спорту та війни, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України);

- «Впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітній простір» (О.М. Вікторіна, старший викладач кафедри корекційної педагогіки КОІППО, кандидат філологічних наук);

- «Організація відпочинку та оздоровлення дітей на пришкільних майданчиках: досвід роботи» (К.Г. Костенко, педагог-організатор Червоноозерської ЗШ І-ІІ ст. Долинського району);

- «Школи сприяння здоров’ю: від А до Я» (Н.К. Носенко, педагог-організатор Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст. №1 Олександрівського району);

- «Реалізація превентивного проекту «Школа проти СНІДу» (В.Б. Голубовська, педагог-організатор Тарасівської ЗШ І-ІІІ ст. Бобринецького району);

- «Створення моделі Школи сприяння здоров’ю – запорука самореалізації особистості» (Ф.З. Цомаєва, педагог-організатор Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ст. Петрівського району);

- «Здоров’язбережувальний та творчий потенціал агітбригади «ЗДОРОВО» (Н.А. Скоропад, педагог-організатор Олександрівського РЦДЮТ Олександрівського району).

Слухачі курсів підвищення кваліфікації взяли участь у конференції з проблеми курсів – «Сучасні технології виховання як засіб гуманізації виховного процесу в навчальному закладі». Специфікою, а водночас і пріоритетними завданнями конференції є опанування нових теоретичних рубежів, узагальнення та презентація творчих доробок, перспективного досвіду роботи педагогів-організаторів. Окрім того, це нагода більш детально осмислити і конкретизувати основні висновки і положення сучасних передових ідей і практичної діяльності. А розходження в оцінках фактів, подій, отриманих практичних результатах спонукає учасників конференцій до дискусій, диспутів.

У ході конференції представлено актуальні аспекти практичної діяльності педагогів-організаторів:

- «Краєзнавчі аспекти в діяльності педагога-організатора»
(Н.М. Мокряк, педагог-організатор Крупської ЗШ І-ІІІ ст. Кіровоградського району);

- «Квест як один з дієвих засобів формування соціально-активної особистості школяра» (Л.О. Єфімова, педагог-організатор Добронадіївської ЗШ І-ІІІст. Олександрійського району);

- «Формування толерантного ставлення до соціально-культурного різноманіття регіону» (А.М. Площук, педагог-організатор Вільшанського ЦДЮТ);

- «Громадянське виховання особистості на основі використання народних традицій, історії рідного краю» (Н.В.Носова, педагог-організатор Петрокорбівського НВК Новгородківського району);

- «Проектна діяльність в роботі шкільного самоврядування» (Л.В. Поліщук, педагог-організатор Добровеличківського НВК);

- «Основні орієнтири формування особистості на засадах християнських цінностей» (Н.І. Федотова, педагог-організатор Високобайрацького НВК Кіровоградського району);

- «Організація учнівського самоврядування» (Н.І. Ложченко, педагог-організатор НВК № 4 м.Світловодська);

- «Формування правової культури школярів у процесі духовного становлення і розвитку особистості» (О.В.Цимбалюк, педагог-організатор Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст. Долинського району);

- «Використання інтерактивних форм роботи» (С.М. Макарова, педагог-організатор ЗШ І-ІІ ст. № 12 м.Кіровограда).

На завершення курсів проведено захист індивідуальних та колективних творчих проектів. Мета заняття: виявити і підтримати творчо працюючих педагогів; сприяти зростанню їх професійної майстерності; удосконалити керівництво виховним процесом; популяризувати педагогічні здобутки; сприяти творчим педагогічним пошукам.

Заслуговують на увагу курсові роботи педагогів-організаторів, що висвітлюють сучасні підходи до організації життєдіяльності учнівських колективів та виховання молоді:

- «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнівської молоді» (С.М. Швидка, педагог-організатор Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст. Петрівського району; Т.Г. Кривошея, педагог-організатор Ганнівської ЗШ І-ІІ ст. Долинського району; А.Ю. Верич, педагог-організатор Кальниболотської ЗШ І-ІІІ ст. Новоархангельського району; І.В. Рядопуп, педагог-організатор Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст. № 2 Олександрівського району; В.М. Єлісоветська, педагог-організатор Оситнязької ЗШ І-ІІІ ст. Кіровоградського району; К.М. Ведьмова, педагог-організатор ЗНЗ І-ІІІ ст. № 12 м. Олександрії; Ю.О.Окіпняк, педагог-організатор ЗШ І-ІІІ ст. с. Великі Трояни Ульяновського району; В.І. Чекановська, педагог-організатор Сабатинівської ЗШ І-ІІІ ст. Ульяновського району);

- «Організація учнівського самоврядування» (Н.І. Плоха, педагог-організатор Цибулівської ЗШ І-ІІІ ст. Знам’янського району);

- «Дитячі організації як засіб виховання морально-духовної особистості» (Ю.В. Полозова-Коваленко, педагог-організатор Олександрійського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ І-Ііст. № 17 – ліцей);

- «Технологія формування єдиного виховного та соціального простору» (М.М. Лопатюк, педагог-організатор Світловодської ЗШ санаторної школи-інтернату І-ІІ ст. № 2);

- «Шляхи формування естетичного та духовного світу дитини» (О.М. Ковтун, педагог-організатор Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. № 2 Добровеличківського району).


Ю. Міцай, куратор курсів, 
зав. НМК виховної роботи
і шкільних бібліотек

Переглядів: 1922 | Додав: SIRIUS | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar