Вітаю Вас, Гость
Головна » 2014 » Січень » 12 » Інформація про обласну науково-методичну конференцію «Кіровоградська область. 75 років історії»
23:41
Інформація про обласну науково-методичну конференцію «Кіровоградська область. 75 років історії»

Оновлено 14 січня! Додано відеорепортаж про конференцію.

9 січня 2014 року
, напередодні річниці ювілею області, на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулася обласна науково-методична конференція «Кіровоградська область. 75 років історії».

 Програма конференції.

У роботі конференції взяли участь наукові, науково-педагогічні працівники Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; представники методичних служб області; вчителі й керівники загальноосвітніх навчальних закладів, педагоги позашкільних навчальних закладів та всі ті, хто цікавиться історією рідного краю, досліджують її та залучають учнів до краєзнавчо-пошукової діяльності.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись Е.В. Лещенко, директор департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, Л.В. Корецька, директор КЗ «Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Пленарну частину розпочала Е.В. Лещенко, у доповіді якої наголошено на важливості якісної освіти для становлення та розвитку молодого покоління, здатного реалізувати свій потенціал в Україні та на Кіровоградщині; акцентовано увагу на перспективних напрямках розвитку освітньої галузі області.


Розкриваючи роль обласного інституту післядипломної педагогічної освіти як важливого центру реалізації освітньо-виховної стратегії регіону, Л.В. Корецька підкреслила, що ювілей Кіровоградської області водночас є ювілеєм інституту, який біля 75 років є організаційним та науково-методичним центром професійного удосконалення педагогів.

Людмила Вікторівна зазначила, що створений у 1939 році з ініціативи органів влади обласний інститут підвищення кваліфікації вчителів упродовж десятиліть розвивав і збагачував свій творчий потенціал, утверджуючи імідж солідної методичної установи та центру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. У 1986 році Міністерством освіти України та Центральним Комітетом профспілки колишнього Союзу Кіровоградський обласний інститут удосконалення вчителів був визнаний кращим серед інститутів України.

Л.В. Корецька наголосила, що, пройшовши усі етапи формування системи освіти краю, сучасний інститут має індивідуальне обличчя, почерк, запроваджує сучасні освітні тенденції. У колективі панує творча атмосфера, зміцнюється науковий потенціал, матеріально-технічна база. Зібрано унікальний книжковий фонд, здійснюється передплата абсолютно всіх фахових видань.

Серед вагомих успіхів сьогодення інституту акцентовано увагу на найважливіших: запровадження та реалізація очно-дистанційної форми навчання; науково-методичний супровід 9 регіональних та 3 Всеукраїнських експериментів; організація й проведення 47 моніторингових досліджень Всеукраїнського і обласного рівнів; підтримка та реалізація 20 міжнародних, всеукраїнських та обласних проектів і програм; впровадження в закладах освіти області 26 освітніх інновацій; апробація 28 підручників на базі 120 загальноосвітніх навчальних закладів; організація й проведення щороку 100-120 обласних заходів; збільшення майже в чотири рази науково-методичних видань.Доповідь І.А. Козир, проректора з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, була присвячена здобуткам археологів області та їх внеску в національну історичну спадщину. Виступ супроводжувався демонстрацією слайдів із результатами археологічних експедицій.


Ю.С. Митрофаненко, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат історичних наук, розглянув аспекти використання урбаністичних легенд як перспективних тем краєзнавчих досліджень, що сприятимуть зростанню інтересу до історії обласного центру.

Директор видавництва «Імекс-ЛТД» Т.С. Самиляк у своєму виступі приділила увагу історії розвитку видання літератури краєзнавчої тематики. Також вона познайомила учасників конференції з новим виданням «Велика війна. Кіровоградський вимір». Окрім того, представлено книги, які готуються до друку, а саме дослідження
В. Доценка, присвячене трагедії Зеленої Брами 1941 р., праці про життєвий шлях Д. Чижевського та Л. Мацієвича.

Оригінальною була пропозиція Т.С. Самиляк про організацію у 2015 році свята книги, бо саме в цей рік буде відзначатися двісті п'ятдесят років з моменту видання у друкарні фортеці святої Єлисавети першої книги громадянським шрифтом.


Наступним етапом науково-методичної конференції стала робота 4-х секцій:

Секція 1 «Новітня історія Кіровоградщини в контексті краєзнавчих досліджень та методики викладання шкільного курсу історії».

Секція 2 «Проблеми дослідження історико-культурної та природної спадщини Кіровоградської області».

Секція 3 «Інноваційні форми і методи роботи з учнівською молоддю у вихованні регіонального патріотизму».

Секція 4 «Історико-педагогічні дослідження та методична служба у вимірі розвитку Кіровоградської області».

У роботі Секції 1 Учасники конференції приділили увагу проблемам дослідження новітньої історії Кіровоградщини та використанню актуальних аспектів регіонального компонента при викладанні шкільного курсу історії.


Об’єктом досліджень у роботі Секції 2 стали історичні події, життя та діяльність відомих земляків з часу утворення Кіровоградської області. Особлива увага педагогів-дослідників була приділена історії розвитку краєзнавства на Кіровоградщині. Уперше представлено історичні розвідки про життя і діяльність краєзнавців Кіровоградщини, своєрідних літописців краю: І. Бойка, І. Омельчук (О. Бирзул), О. Ковтуна (З. Шевченко),
Н. Молчановського (А. Плохотнюк), Г. Крячка (О. Бурлак), М. Стояна (О. Кочетова), Ю. Храмалюка (О. Алямова), Д. Проскаченка (А. Врадій), Л. Шліфера (Р. Лут), Н. Бокій (І. Відіборенко), М. Смоленчука (К. Скляніченко); показано їхній конкретний внесок у справу вивчення історії та культури області, діяльність громадських організацій, створення музеїв, видання літератури і, головне, – популяризацію знань про рідний край.

Під час роботи секції була презентована книга «Стежинами пам'яті» (укладач Л. Гайда), яка є результатом дослідницького проекту з історії краєзнавчого руху на Кіровоградщині. Запропоноване видання – це перша спроба узагальнити матеріали з історії краєзнавчого руху області, змалювати так званий «колективний портрет епохи», образ духовно-інтелектуального середовища краю на виразному тлі оточення, умов та обставин, серед яких довелось працювати багатьом педагогам. Видання має на меті відобразити і сучасні процеси розвитку науки про наш край, презентувати здобутки професійного та громадського краєзнавства, співпрацю краєзнавців-аматорів з державними установами та громадськими організаціями.
Зацікавлення присутніх викликала презентація проекту Л. Балацького «Електронна енциклопедія Олександрійського району».

І. Дикий, Н. Бібік, Н. Дудник, Н. Царенко, Г. Смірнова, С. Пістрюга, Л. Семенчик, В. Гацелюк, В. Сущенко,
Л. Ігнатьєва, Т. Сидорська вперше оприлюднили результати історичних розвідок про найбільш яскраві і плідні етапи розвитку нашого краю, представили цікавий досвід роботи своїх педагогічних колективів, гуртків та шкільних музеїв. Увага педагогів-дослідників зосередилась на підборі нових, маловідомих джерел і матеріалів місцевих музеїв, їх опрацюванні та введенні у науковий обіг.У роботі Секції 3 зосереджено увагу на використанні інноваційних форм і методів роботи з учнями у формуванні патріотичних якостей школярів та вивченні історії рідного краю.У виступах Т.А. Шаповалової, Л.В. Левченко представлено систему методичної роботи з організаторами виховного процесу, вчителями-предметниками з формування патріотичних почуттів школярів. Окрім того, наголошено, що саме в шкільному віці учні отримують ґрунтовні знання про рідний край, в школі формуються і розвиваються особливості їх характеру, волі, морального обличчя, потреби в активній громадянській позиції. Це вимагає нових підходів до організації навчання і відповідної підготовки педагогів з вищезазначеної проблеми.

У виступі С.В. Філянт зазначено, що важливе значення для здійснення краєзнавчих досліджень відіграє діяльність Малої академії наук учнівської молоді, учнівських наукових товариств та гурткова робота. Також наголошено, що у порівнянні з минулим навчальним роком кількість наукових секцій збільшилась на 13, що дало можливість залучити більше дітей до науково-дослідницької діяльності; в області зареєстровано та діє 46 науково-учнівських товариств, у яких навчається понад 5 тисяч учнів старших класів та вихованців позашкільних закладів.

Уперше за період роботи Кіровоградської Малої академії наук у 2,5 рази більше призових місць отримано учнями на ІІІ етапі конкурсу-захисту наукових робіт (2010 р. – 4; 2011 р. – 6; 2012 р. – 13; 2013 р. – 27).


С.М. Філіпова, О.С. Арутюнян, Л.В.Талашкевич, С.В. Головко, М.М. Лопатюк,
А.Г. Баланенко у своїх виступах підкреслили важливу роль громадських організацій, дитячих творчих об’єднань, шкільних євроклубів та залучення дітей до їх роботи, що сприяє задоволенню їхніх інтересів та потреб, формуванню орієнтації на певний вид професійної діяльності, вихованню громадянськості та регіонального патріотизму.


Серед форм організації дозвіллєвої діяльності з учнівською молоддю, що з успіхом були представлені на секційному засіданні та сприяють поглибленню знань про рідний край засобами практичної діяльності, заслуговує на увагу виступ Н.В. Ляшко з проблеми «Використання потенціалу зеленого туризму у вихованні молоді: досвід Олександрійщини».

Не залишив байдужими учасників конференції виступ О.Л. Цвєткової з проблеми «Єдина національна родина в закладах освіти Долинщини».

У ході ювілейної конференції вперше педагогічній громадськості області презентовано регіональну програму «Інтелектуальний розвиток дітей та молоді Кіровоградщини», автором та розробником якої є В.О. Кизименко.


Схвальні відгуки учасників секційного засідання отримав виступ В.В. Кохно, яка представила проект «Танцювальний «Майдан’s» – яскрава сторінка у житті Кіровоградщини». Вона наголосила, що масові танцювально-мистецькі свята надійно увійшли в історію Кіровоградщини. Використання яскравих костюмів, кольорових прапорців, стрічок, квітів, оригінальних конструкцій, мозаїчних малюнків, гімнастичних вправ, а головне – наповнена емоціями, новими творчими ідеями хореографічна композиція або спільний танець команд спрямовані на згуртування талановитої молоді Кіровоградщини та виховання почуття патріотизму та любові до свого краю.


Етапи розвитку спортивно-масового руху в освітніх закладах Кіровоградщини розкрито у виступі О.В. Шевченка та М.Г. Коробова. Також акцентовано увагу, що організація позаурочної роботи, різноманітних спортивно-масових заходів сприяє збільшенню рухової активності та зміцненню здоров’я молоді регіону.


Проблемам зміцнення потенціалу здоров’я юних громадян Кіровоградщини присвячено виступ Ю.В. Міцай. На прикладі Шкіл сприяння здоров’ю, мережа яких активно розвивається в області з 1997 року, презентовано особливості моделей таких шкіл, спектр сучасних здоров’язбережувальних технологій та шляхи їх реалізації в навчальному процесі.

Бібліотекарі Т.В. Ружанська, В.Я. Когут, Т.І. Майданник, А.Л. Гирба презентували краєзнавчі проекти – «Щоб не замулювались джерела пам’яті», «Кіровоградщина – край видатних особистостей».


Окрім того, було представлено власний досвід проведення бібліотечних уроків з використанням методичного посібника «Кіровоградщині – 75» (Укладачі: Ю.В. Міцай,
Ю.С. Митрофаненко, С.М. Пляка, Н.С. Черткова), до якого увійшли матеріали історико-культурних досліджень краю, розробки уроків, позакласних заходів, що сприяють розвитку соціальної активності та вихованню патріотичних почуттів юних громадян Кіровоградщини.


Зацікавлення присутніх викликав виступ О. В. Литвиненко з проблеми «Технологія організації та проведення веб-квесту «Сторінками історії рідного краю».

Н. В. Гриценко звернула увагу присутніх на духовну основу формування патріотичних якостей дітей та учнівської молоді – козацтво, розкривши його виховний потенціал для становлення молоді Долинщини.

Учасники Секції 4 приділили увагу обговоренню проблем історико-педагогічних досліджень та розвитку методичної служби регіону в контексті ювілею області.

У ході роботи секції розкрито такі питання:

«Історико-педагогічні дослідження спадщини педагогів-новаторів Кіровоградщини» (Н.А.Калініченко).

«Методична служба регіону у вимірі розвитку Кіровоградської області» (О.В. Половенко).

«З досвіду роботи методичної служби області: постаті та роки» (А.І. Постельняк).

«Передумови становлення методичної служби Кіровоградщини» (кінець ХІХ – 40-і роки ХХ століття) (О.Е. Жосан).

«Методична служба міста Кіровограда у 60-х – 90-х роках ХХ століття» (М.В. Пахолівецька).

«Роль методичної служби у популяризації історії Кіровоградщини через розвиток інформаційно-освітнього простору» (С.М. Пляка).

«Впровадження дослідницько-експериментальної діяльності на Кіровоградщині» (Ж.В. Федірко).

«Експериментальний навчальний заклад у системі розвитку професійних компетентностей педагогів та формування громадянських якостей особистості» (О.О. Черньонков).

«Громадсько-активна школа як форма організації краєзнавчо-пошукової роботи учнівської молоді» (І.В. Крейтор).

«Шкільні бібліотеки в контексті підготовки відзначення ювілею області: науково-методичний супровід»
(Н.І. Дяченко).

«Роль творчої групи вчителів краєзнавців в системі методичної роботи» (О.Л. Паливода).

«Використання потенціалу літературного краєзнавства у роботі районного методичного формування»
(Н.В. Романич).


Виставка дитячих творчих робіт, тематика яких відповідає 75-річному ювілею області, яскраво доповнила конференцію та створила особливий емоційний фон.

На виставці представлені роботи вихованців позашкільних навчальних закладів області: Долинського ЦДЮТ, Бобринецького БДЮТ, Голованівського БДЮТ, Побузького ЦДЮТ,  Ульяновського ЦДЮТ, Маловисківського ЦДЮТ, Новоукраїнського ЦДЮТ, Олександрійського ЦДЮТ, Олександрівського ЦДЮТ, Вільшанського ЦДЮТ, Новгородківського БДЮТ, Новомиргородського ЦДЮТ, Новоархангельского БДЮТ, Кіровоградського ЦДЮТ, Знам’янського ЦДЮТ, Гайворонського  ЦДЮТ, ЦДЮТ імені О. Шакала м. Олександрії, БДЮТ м. Олександрії.

Особливо зацікавили учасників конференції творчі композиції «Прогулянка Дворцовою», «Рідне місто», «Оберіг Кіровоградщини», представлені колективом БДЮТ м. Кіровограда.


Учасники конференції, розглянувши широке коло питань змістового та методичного характеру, констатують, що набуття учнями компетентностей у процесі вивчення природи, історії та культури Кіровоградщини сприяють вихованню у них регіонального патріотизму та національної свідомості.

За підсумками пленарного та секційних засідань було прийнято рекомендації щодо оновлення шляхів, форм і методів розвитку краєзнавства на Кіровоградщині як основи духовного збагачення та формування патріотичних якостей дітей та учнівської молоді; використання педагогами активних форм позакласної, позаурочної, дозвіллєвої діяльності, що надають дітям можливість реалізовувати творчий і особистісний потенціал. 

Програма конфренції.

Фотозвіт конференції.


Переглядів: 1483 | Додав: SIRIUS | Теги: НМЛ виховної роботи, конференція, Кіровоградська область | Рейтинг: 5.0/4
Всього коментарів: 0
avatar