Вітаю Вас, Гость
Позашкільна освіта

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433)

Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651)

Примірна інструкція з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 23.08.2012 р. № 947).


Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2020 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 1/9-436)

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1/9-537).

Інформаційні матеріали і методичні рекомендації з питань розвитку позашкільної освіти та організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах в 2012-2013 навчальному році (лист Міністерства і освіти України від 28.08.2012 № 1/9-604)     

Центр позашкільного виховання "Ліра" (НВО № 25 м. Кіровограда) відеоролик >>>Програми з позашкільної освіти

Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (лист ІІТЗО від 05.06.2013 р. №14.1/10-1685)

Про навчальні програми з позашкільної освіти (лист МОН від 19.08.2014 р. № 1/9-417)

Щодо використання у 2015/2016 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти (лист МОН від 21.10.2015 р. № 1/9-501).

Про використання у 2016/2017 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти (лист МОН від 03.10.2016 р. № 1/9-519).

Про використання у 2017/2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти (лист МОН від 04.08.2017 р. № 1/9-429).

 Про навчальні програми та навчальну літературу з позашкільної освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в закладах позашкільної освіти в 2018/2019 навчальному році (лист МОН від 05.07.2018 р. № 1/9-423).Програма "Інтелектуальні ігри" (автор: Валерій Кизименко - методист Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості).

Програма "Європейський клуб" (автор: Олена Арутюнян - методист Кіровоградського обласного центр дитячої та юнацької творчості).