Вітаю Вас, Гость


Кіровоградщина. Історія рідного краю: навч. посіб.: [для загальносвіт. навч. закл. Кіровогр. обл.]; / за ред.: І.А.Козир. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 304 с.

Навчальний посібник є першим регіональним виданням, яке висвітлює історію нинішньої Кіровоградської області від найдавніших часів до проголошення незалежності України. Виклад матеріалу ґрунтується на новітніх наукових дослідженнях. Залучені документальні матеріали фондів архівів та музеїв. Текст супроводжується ілюстраціями, мапами, схемами, фото. Методичний апарат містить завдання і запитання для самоперевірки, творчі завдання, різноманітні додатки, рекомендовану літературу для поглибленого вивчення окремих питань.

Метою посібника є поглиблення пізнавального інтересу учнів до рідного краю як складової України, подальший розвиток краєзнавчого руху на Кіровоградщині, виховання в учнівської молоді поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, ознайомлення учнів з історичним минулим та сьогоденням свого народу, яке пробуджує почуття національної свідомості, любові та поваги до своєї Батьківщини.

Навчальний матеріал посібника сприятиме формуванню в учнів почуття гордості за свою малу батьківщину, усвідомлення того, що історії сучасної Кіровоградщини є частиною загальноукраїнської  та європейської історії.

Потенціал регіонально-навчального видання може бути використаний у системі діяльності навчальних закладів – вивчення програмового матеріалу, позаурочній роботі з предмету, формуванні шкільних традицій, при проведенні виховних заходів, у роботі Малої академії наук, краєзнавчих гуртків і музеїв, самоосвіті педагогів та батьків.

Видання носить публіцистичний характер і буде цікавим мешканцям Кіровоградщини для родинного читання.

Доповнено 19.02.2014 р.: відеосюжет у програмі "День за днем" (18.02.2014 р., канал "Кіровоград")