Вітаю Вас, Гость

Орієнтовний каталог видань для використання у роботі
з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
(2013-2015 рр.)


Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку Нормативно-правове та методичне забезпечення Каталог видань з національно-патріотичного виховання Документально-публіцистичні фільми та тематичні відеоролики Волонтери та громадські організації Тексти для читання в початковій школі

 Повернутися до каталогу з матеріалами Перейти до збірника матеріалів 

Читальний зал КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Бех І.Д. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України (програмно-виховний контекст) / І.Д. Без, К.І. Чорна. – К., 2014. – 48 с.

Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: [методичний посібник] / під заг. ред. К.І. Чорної. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 260 с.

Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Система роботи з батьками / упорядник О.П. Третяк. – Х.: Вид. група «Основа», 2015. – 160 с. (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 4 (136)).

Володимир Винниченко: «Бо я – українець»: Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень Володимира Панченка. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 512 c.: іл. – (серія «Стилет і стилос трьох степовиків»: Життя і творчість В. Винниченка, Є. Маланюка та Яра Славутича у дослідженнях кіровоградських літературознавців В. Панченка, Л. Куценка, Г. Клочека, В. Марка, С. Михиди, О. Гольник, С. Присяжнюк та ін. – у трьох основних томах і супровідних книгах. – Т. 1).

Володимир Винниченко: viribus unitis – ХХІ. Частина друга (Життя і творчість В. Винниченка в наукових дослідженнях В. Чернецької та С. Присяжнюк). – Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», 2013. – 448 с. (Серія: «Стилет і стилос трьох степовиків»).

Володимир Винниченко: viribus unitis – ХХІ. Частина перша (Життя і творчість В. Винниченка в наукових дослідженнях С. Михиди та М. Ковалик). – Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», 2013. – 432 с. (Серія: «Стилет і стилос трьох степовиків»).

Володимир Винниченко: від Єлисавета до Мужена (Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, Г. Клочека, В. Марка, С. Михиди, О. Гольник, С. Присяжнюк та ін.). – Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», 2013. – 424 с. (Серія: «Стилет і стилос трьох степовиків»).

Володимир Винниченко: жінки у творчості й житті (Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди, Л. Мороз та ін. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», 2013. – 360 с. (Серія: «Стилет і стилос трьох степовиків»).

Володимир Винниченко: утвердження українськості (Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, Г. Клочека, С. Михиди та ін.). – Кіровоград: Поліграф-Сервіс, 2013. – 432 с. (Серія: «Стилет і стилос трьох степовиків»).

Демченко В.М. Українознавчий словник. Випуск 1 / В.М. Демченко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 127 с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 11 (120)).

Демченко В.М. Українознавчий словник. Випуск 2 / В.М. Демченко. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 112 с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 6 (127)).

Журба К.О. Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи: [методичні рекомендації] / К.О. Журба. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с.

Киричок В.А. Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності: [методичні рекомендації] / В.А. Киричок, О.В. Роговець. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 80 с.

Маруніна Г.Г. Виховання основ культури гідності дошкільників: [методичні рекомендації] / Г.Г. Маруніна. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 28 с.

Михайлів Т.В. Історія державності та правові пам’ятки України: довідник / Т.В. Михайлів, Т.А. Михайлів. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 93 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство»; Вип. 12 (120)).

Михида С.П. Модерн d’Ukraine: особистість – мегатекст – поетика / Сергій Михида. – Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», 2013. – 336 с. (Серія: «Стилет і стилос трьох степовиків»).

Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища: [навчально-методичний посібник] / автори-упорядники В.І. Кириченко, О.О. Єжова. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

Оржеховська В.М. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу: [навчально-методичний посібник] / В.М. Оржеховська, Т.Є. Федорченко. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об’єднання: [монографія] / О.В. Безпалько, О.В. Касьянова та ін.; наук. ред. Т.К. Окушко. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 260 с.

Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І.Д. Бех, К.І. Чорна. – К., 2014. – 32 с.

Семенюк М.П. 100 Шевченківських кросвордів. Частина 1 / М.П. Семенюк. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 88 с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Випуск 2 (134)).

Семенюк М.П. 100 Шевченківських кросвордів. Частина 2 / М.П. Семенюк. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 88 с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Випуск 3 (124)).

Творчість Тараса Шевченка на уроках та виховних заходах / уклад. О.В. Маленко. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 159 с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 11 (122)).

Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу: [навч.-метод. посіб.] / Єжова О.О., Кириченко В.І., Тарасова Т.В., Федорченко Т.Є., Муромець В.Г., Нечерда В.Б., Оржеховська В.М., Кириленко С.В.; [за заг. ред. д.п.н., проф. Оржеховської В.М.]. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

Чорна К.І. Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності: [методичні рекомендації] / К.І. Чорна. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с.

Шевченко Т.Г. Життя і творчість у запитаннях і відповідях: вікторини, кросворди, чайнворди, криптограми, ребуси. – Х.: Вид. група «Основа», 2015. – 192 с.

Шкільна І.М. Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності: [методичні рекомендації] / І.М. Шкільна. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 32 с.

Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні: [метод. посіб.] / Пащенко О. В., Чиренко Н. В., Чорна К.І. та ін.; наук. ред. Т.К. Окушко. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 200 с.

Орієнтовні сценарії виховних заходів

Букреєва Н.А. Години спілкування. 1 клас / Букреєва Н.А., Володарська М.О., Настенко А.І., Пілаєва О.М., Полуніна С.М. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 103 с. – (Серія «Початкова школа. Виховна робота»).

Володарська М.О. Години спілкування. 2 клас / Володарська М.О., Рябова Т.Б., Черкашина Н.Л. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 128 с. – (Серія «Початкова школа. Виховна робота»).

Володарська М.О. Години спілкування. 4 клас / Володарська М.О., Жукова О.М., Лебединець С.В., Нев’ядомська Т.В., Черепеніна Л.Т., Шеїн І.В. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 128 с. – (Серія «Початкова школа. Виховна робота»).

Володарська М.О. Години спілкування 3 клас / Володарська М.О., Микитченко Н.І. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 119 с. – (Серія «Початкова школа. Виховна робота»).

Години спілкування. 5-8 класи / укладач В.М. Андрєєва. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 128 с. – (Серія «Класний керівник»).

Години спілкування. 9-11 класи / укладач В.М. Андрєєва. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 128 с. – (Серія «Класний керівник»).

Комплект плакатів для школи «Свята та видатні дати України».

Коновалова М.В. Виховні заходи в початкових класах / М.В. Коновалова – Х.: Вид. група «Основа», 2015. – 110 с. – (Серія «Початкове навчання та виховання»; Вип. 5 (137)).

Коновалова М.В. Тематичні класні години. 5-11 класи. Національно-патріотичне та громадянське виховання. – 2-ге вид. / / М.В. Коновалова  – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 174 с. – (Серія «Класний керівник»).

Ми віримо в твоє майбутнє твоє, Україно! (сценарії виховних заходів національного спрямування). – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 128 с. – (Серія «Виховна робота»).

Пономаренко Л.В. Ми – діти твої, Україно! Сценарії заходів національного спрямування. 1-4 класи / Л.В. Пономаренко, С.В. Тютюнник. – Х.: Вид. група «Основа», 2015. – 126 с. – (Серія «Початкова школа. Виховна робота»).

Пономаренко Л.В. Світлиця людських чеснот. Сценарії заходів морально-етичного спрямування. 1-4 класи / Л.В. Пономаренко, С.В. Тютюнник. – Х.: Вид. група «Основа», 2015. – 125 с. – (Серія «Початкова школа. Виховна робота»).

Пономаренко Л.В. Я не ображу рідної землі… Сценарії заходів екологічного спрямування. 1-4 класи / Л.В. Пономаренко, С.В. Тютюнник. – Х.: Вид. група «Основа», 2015. – 120 с. – (Серія «Початкова школа. Виховна робота»).

Уроки мужності в початковій школі: навч.-метод. посібник / уклад. Д.В. Ротфорд. – Х: Вид. група «Основа», 2015. – 96 с.

Електронна бібліотека (вхід тут)

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: [метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 7 клас] / наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєвої та Ж.В. Петрочко. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 188 с. 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: [метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 8 клас] / наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєвої та Ж.В. Петрочко. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 168 с. 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: [метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 9 клас] / наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєвої та Ж.В. Петрочко. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 164 с. 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: [метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 10 клас] / наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєвої та Ж.В. Петрочко. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 140 с. 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: [метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 11 клас] / наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєвої та Ж.В. Петрочко. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 132 с. 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: [Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми] / наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєвої та Ж.В. Петрочко. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 88 с. 

Методичні рекомендації щодо впровадження в загальноосвітніх школах-інтернатах програми виховної роботи з підлітками з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» / авт.-упоряд. А.В. Калініна, Ж.В. Петрочко, А.М. Шеламкова; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко, Р.Х. Вайноли. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 60 с.

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: упровадження програми виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми (для учнів професійно-технічних навчальних закладів): методичні рекомендації / авт.-упор. Н.І. Бойчук, С.В. Терницька; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 308 с.


Обласна універсальна бібліотека імені Д.І. Чижевського

Бачинська О.А. Українське козацтво. Золоті сторінки історії / Олена Бачинська, Тарас Чухліб, Віталій Щербак. – К.: Кристал Бук, 2015. – 398 с.

Бердинських К. Єлюди: теплі історії з Майдану / Крістіна Бердинських. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 179 с.

Бєліков О.М. Перлини України: [альбом]. – Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 207 с.: іл.

Бєліков О.М. Чарівні куточки України / Олег Бєліков; фото Юлія Воронцова та ін. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 205 с.

Білик С.В. Нащадки козацької слави: організація національно-патріотичного виховання молодших школярів на військово-козацьких традиціях / Світлана Білик. – Харків: Основа, 2015. – 176 с.

В’ятрович В. Україна. Історія з грифом «Секретно» / Володимир В’ятрович. – Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 511 с.

Волонтери. Мобілізація добра: збірка / укл. Ірена Карпа. – Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 251 с.

Гайовий Г. Іронічні майданески та позамайданні фрески / Гриць Гайовий. – К.: [б.в.], 2014. – 12 с.

Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475. – Київ, 2014. – 560 с.

Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / ред.: Володимир Василенко, Мирослава Антонович. – К.: Києво-Могилянська академія, 2014. – 364 с. 

Гук Н. Євромайдан. Звичайні герої / Наталя Гук. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 144 с.

До барикад: збірка кіровоградської революційної поезії / упоряд. Олена Горобець. – Кіровоград: Мавік, 2014. – 79 с. 

Журавльов Д.В. Хто є хто в українській історії / Денис Журавльов. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 414 с.

І плаче росами земля / Наталія Бідненко [та ін.]; упоряд. Наталія Бідненко. – Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2014. – 63 с.

Івченко А.С. Україна = Ukraine / Андрій Івченко. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 223 с.

Кожевніков В. Україна і Росія: сусіди, друзі, брати, вороги? / Валентин Кожевніков. – К.: ПП «Панмедіа», 2014. – 63 с.

Кожевніков В. Яка національна ідея українців? Що таке український націоналізм? Хто такі українські націоналісти? / Валентин Кожевніков. – К.: Задруга, 2014. – 60 с.

Кошкина С. Майдан. Нерассказанная история: главное расследование событий Революции. / Cоня Кошкіна– К.: Брайт Стар Паблишинг, 2015. – 403 с.

Лаврик О.В. Україна. Все, що робить нас українцями / Оксана Лаврик; фото В.А. Луценко. – Харків: Віват, 2015. – 255 с.

Луценко Ю. По обидва боки колючого дроту: розмова-повість / Юрій Луценко; у записі Мустафи Найєма. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 206 с.

Магочій П-Р. Крим: наша благословенна Земля. / П-Р. Магочій. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2014. – 159 с.

Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка. – К.: Самміт-Книга, 2014. – 656 с.

Матящук В.П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В. Матящук. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 384 с.

Михайлів Т.В. Видатні постаті українського державотворення: довідник / Тарас Михайлів, Таміла Михайлів. – К.: Основа, 2014. – 125 с. – Бібліотека журналу «Історія та правознавство»).

Орел С.В. Розстріляна «Просвіта» / Світлана Орел. – Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2014. – 155 с.

Патіротичне виховання в сучасних навчальних закладах / упор. Жанна Сташко. – К.: Шкільний світ, 2015. – 117 с.

Рева І. По той бік себе: соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору і сталінських репресій / І. Рева. – Дніпропетровськ, 2013. – 270 с.

Рух. Початок / упоряд. Василь Бондар. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 295 с.

Садовнича В.В. Велика книга маленького українця. Захопливі розповіді з історії, природознавства та народознавства України / Вікторія Садовнича. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 127 с.

Сверстюк Є.О. Світлі голоси життя / Євген Сверстюк. – К.: Кліо, 2015. – 767 с.

Снайдер Т. Украинская история, российская политика, европейское будуще / Т. Снайдер. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 248 с.

Стасюк О. Не хочу стояти осторонь (Стежками Революції): [поезія] / Ольга Стасюк. – Вінниця, 2014. – 35 с. 

Турченко Г.Ф. Проект Новоросія: 1764-2014 рр. Ювілей на крові / Г.Ф. Турченко, Ф.Г. Турченко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 156 с. 

Украина та проект «русского мира»: аналітична доповідь / С.І. Здіорук; Націонал. ін-т стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2014. – 77 с.

Украина: время выбора / Міжнародний фонд «Відродження». – К., 2014. – 44 с.

Новинки українських видавництв

94 дні. Євромайдан очима ТСН. – К.: Основи, 2014. – 172 с.

Fантомная боль #maidan. – К.: Саммiт Книга, 2014. – 704 с.

Виноградов О. Слово Майдана / О Виноградов. – Корбуш, 2014. – 528 с.

Літопис самовидців: дев’ять місяців українського спротиву / Автор проекту Оксана Забужко, упорядник Тетяна Терен; передмова Світлани Алексієвич. – К.: Комора, 2014. – 312 с.

Люди Майдану. Хроніка. – К.: Українська прес-група, 2014. – 240 с.

Материнська молитва. Українки – героям Майдану: [поезії]. –  К: Наш Формат, 2014. – 71 с.

Мухарський А. Майдан. (R)Еволюція Духу / А Мухарський. – К.: Наш Формат, 2014. – 312 с.

Небесна сотня / упоряд. К. Богданович, Х. Бондарева, Ю. Бухтоярова та ін.; упоряд.: О. Трибушна, І. Соломко; передмови Патріарха Філарета, о. Г. Коваленка, о. Святослава; художник-оформлювач Л.П. Вировець. – Харків: Фоліо, 2014. – 206 с.

Розуменко В. Майдан... Хто, якщо не я? / В. Розуменко. – К.: ФО-П Пальцев, 2014. – 592 с.


Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку Нормативно-правове та методичне забезпечення Каталог видань з національно-патріотичного виховання Документально-публіцистичні фільми та тематичні відеоролики Волонтери та громадські організації Тексти для читання в початковій школі

 Повернутися до каталогу з матеріалами Перейти до збірника матеріалів