Вітаю Вас, Гость

Авторський колектив видання "Кіровоградщина. Історія рідного краю"

Обласна краєзнавча премія імені Володимира Ястребова заснована обласною радою та присуджується щороку на конкурсній основі за кращі науково-дослідницькі, науково-популяризаторські роботи з питань історії, культури та природи Кіровоградщини, а також музейним установам, працівникам музейних установ за особистий внесок у розвиток музейної справи.

У 2013 році перше місце присуджене авторському колективу видання «Кіровоградщина. Історія рідного краю: навч. посіб.: [для загальносвіт. навч. закл. Кіровогр. обл.]; / за ред.: І.А.Козир. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 304 с.»


Складу авторського колективу:

  • Козир Ірина Анатоліївна, проректор Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, кандидат історичних наук (керівник).
  • Вівсяна Інна Анатоліївна, доцент кафедри історії України Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, кандидат історичних наук.
  • Гайда Лариса Анатоліївна, завідувач навчально-методичного кабінету українознавства та краєзнавства Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського.
  • Даценко Василь Всеволодович, краєзнавець, працівник апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації.
  • Ковальков Олександр Леонідович, старший викладач кафедри історії України Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, кандидат історичних наук.
  • Митрофаненко Юрій Станіславович, учитель Первозванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградського району.
  • Петренко Іван Данилович, завідувач відділу Кіровоградського обласного відділення пошуково-видавничого агентства «Книга пам'яті України».
  • Чорний Олександр Васильович, старший викладач кафедри історії України Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, кандидат історичних наук.
  • Шевченко Сергій Іванович, доцент кафедри всесвітньої історії Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, кандидат історичних наук.


Навчальний посібник є першим регіональним виданням, яке висвітлює історію нинішньої Кіровоградської області від найдавніших часів до проголошення незалежності України. Виклад матеріалу ґрунтується на новітніх наукових дослідженнях. Залучені документальні матеріали фондів архівів та музеїв. Текст супроводжується ілюстраціями, мапами, схемами, фото. Методичний апарат містить завдання і запитання для самоперевірки, творчі завдання, різноманітні додатки, рекомендовану літературу для поглибленого вивчення окремих питань.

Метою посібника є поглиблення пізнавального інтересу учнів до рідного краю як складової України, подальший розвиток краєзнавчого руху на Кіровоградщині, виховання в учнівської молоді поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, ознайомлення учнів з історичним минулим та сьогоденням свого народу, яке пробуджує почуття національної свідомості, любові та поваги до своєї Батьківщини.

Навчальний матеріал посібника сприятиме формуванню в учнів почуття гордості за свою малу батьківщину, усвідомлення того, що історії сучасної Кіровоградщини є частиною загальноукраїнської  та європейської історії.

Потенціал регіонально-навчального видання може бути використаний у системі діяльності навчальних закладів – вивчення програмового матеріалу, позаурочній роботі з предмету, формуванні шкільних традицій, при проведенні виховних заходів, у роботі Малої академії наук, краєзнавчих гуртків і музеїв, самоосвіті педагогів та батьків. Видання носить публіцистичний характер і буде цікавим мешканцям Кіровоградщини для родинного читання.