Вітаю Вас, Гость
Головна » 2015 » Лютий » 24 » Ціннісні аспекти здоров’язбережувальної педагогіки у контексті реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів
09:00
Ціннісні аспекти здоров’язбережувальної педагогіки у контексті реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів

Сергієнко Оксана Григорівна, заступник директора виховної роботи Новоукраїнської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 Новоукраїнської районної ради.

У виступі здійснено аналіз застосування здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області. Обrрунтовано позицію системного підходу до формування здоров’язбережувальних компетентностей школярів. Визначено шляхи та засоби виховання у підростаючого покоління відповідального ставлення до власного  здоров’я як найвищої індивідуальної та суспільної цінності.      

Тільки творча, духовно багата і здорова особистість 
може розв'язати як щоденні, так і масштабні завдання.
В.О. Сухомлинський

Турбота про здоров’я дітей є одним із основних показників ставлення держави до потреб підростаючого покоління. У сучасних умовах ця проблема набуває особливої уваги. Її розв’язання залежить не тільки від сім’ї, а й від діяльності суспільних інститутів, які беруть участь у вихованні та навчанні школярів, сприяють їх соціалізації. Головний напрям соціальної політики щодо дітей  має сприяти зменшенню впливу на них негативних явищ, створенню умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку.

З метою реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів із питань попередження аморальних, антисуспільних проявів серед учнівської молоді, загострення в них почуття непримиренності до негативних явищ, збагачення духовного життя підлітків, виховання бережливого, усвідомленого ставлення до власного здоров’я, розвитку цінностей, спрямованих на формування здорового способу життя  у Новоукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 склалася відповідна  система роботи. Вона передбачає цілеспрямовану, cплановану, взаємопов’язану, керовану діяльність її частин: шкільного колективу (педагогів і учнів), батьків, громадськості.

У своїй роботі педагогічний колектив керується нормативно-правовою базою, зокрема основними міжнародними документами та українським законодавством із захисту прав дитини.

Структура системи  здоров’язбережувальної педагогіки включає в себе два етапи роботи. 

Первинний етап передбачає, перш за все, інформаційно-просвітицьку  роботу з учнями та їх батьками, методичну діяльність із педагогічним колективом, співпрацю з громадськістю, позашкільними закладами освіти. 

Здоров’язбережувальна педагогіка має два аспекти. З одного боку, вона передбачає формування у підлітків стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основи фізичного, психічного, духовного потенціалу людини, з іншого боку, дає їм перспективу на майбутнє, стимулює до практичного застосування дітьми знань і навичок здорового способу життя щодня.

Наша школа є опорною з основ здоров’я та безпеки життєдільності. Проблема, над якою працює педагогічний колектив – формування здорового способу життя на основі розвитку життєвих компетентностей. Щороку на базі закладу проводяться  проблемні семінари для вчителів району з основ здоров’я. Серед них «Запровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес», «Організація сучасного уроку з основ здоров’я на базі теорії розвитку життєвих навичок», «Формування соціального досвіду учнів, навичок ЗСЖ в процесі викладання навчальних предметів». 

На уроках основ здоров’я вчителі формують непримиренність до негативних явищ, що виникли у суспільстві, розуміння того, що людина та її здоров’я – найвища цінність. Форми і методи просвітницької роботи досить різноманітні: тренінгові заняття, інтерактивні ігри «Піраміда», «Доріжка», «Рамка», відеоролики, конкурси плакатів, банерів та буклетів, виставки творчих робіт, мультимедійні презентації. Вони охоплюють усіх учнів без виключень. 

Формування ціннісних орієнтацій – досить складний і тривалий процес. Установка на здоров'я не з'являється сама собою, а формується в результаті педагогічної дії. Здоров’язбережувальна компетентність особистості розвивається також під час занять фізкультурою і спортом. Цьому сприяє удосконалення методики проведення сучасного уроку фізкультури, збільшення рухової активності за рахунок проведення фізкультурно-оздоровчих заходів (ігор, фізкультхвилинок)  у режимі дня школяра, охоплення учнів позакласною і позашкільною роботою (гуртки,  секції). 

Досить важливим напрямком  здоров’язбережувальної педагогіки є організація позаурочної діяльності школярів . Класні керівники надають перевагу інтерактивним методам виховання, що сприяє практичному впровадженню набутих знань. Найпоширенішими з них є турніри, конкурси, тренінги, акції, усні журнали, «круглі столи», дискусії, тематичні діалоги. 

Традиційними в школі є тижні безпеки життєдіяльності та сприяння здоровому способу життя.

Відзначається також Усесвітній день боротьби зі СНІДом, День здоров’я, проводяться щотижневі загальношкільні тематичні лінійки.

Окрім цього, педагоги проводять моніторинг сформованості поняття ЖСК у дітей та мікродослідження рівня захворюваності серед учнів, що дає можливість виробити відповідну здоров’язбережувальну стратегію.

Особливої уваги заслуговують заняття превентивного проекту «Захисти себе від ВІЛ», головна мета яких зосереджена на попередженні ВІЛ- СНІДу, наданні належної освіти з питань ІПСШ, сексуальної поведінки. Учитель-тренер проекту Гордієнко Л. Д. обрала сучасну педагогічну методику розвитку життєвих навичок, що дало змогу створити в учнів «поведінковий імунітет» до ризиків.

Чітко спланована навчальна програма, матеріальні ресурси, роздатковий матеріал,  вивчення соціологічних досліджень, повідомлення учнів, створення ситуацій, наближених до життя, вивчення актуальних проблем і сучасних викликів світу сприяли ефективному навчанню школярів, виробленню в них відповідних переконань.

Не менш цінним є функціонування шкільних інформаційно-просвітницьких куточків.

Важливе значення відіграє виховний потенціал шкільної бібліотеки: виставки та презентації книг, різноманітні заходи з превентивної освіти.               

У навчанні та вихованні дітей педколектив творчо працює над удосконаленням своєї роботи з батьками учнів. Особливо зростає значення педагогічного роз’яснення по озброєнню батьків знаннями з питань збереження життя й здоров’я дітей. Це сприяє кращому вихованню підростаючого покоління, зміцненню їх здоров’я,  оздоровленню побуту родин і піднесенню відповідальності батьків за  життя та виховання своїх дітей. Основною формою спілкування педколективу з батьками учнів є загальношкільні та класні батьківські збори, на яких неодноразово розглядалися  такі питання, як:

- права та обов’язки батьків та дітей;

- ціннісні орієнтири сім’ї і їхнє значення  для дитини;

- роль родини у формуванні здоров’я і безпеки дітей;

- українське законодавство із захисту прав дитини;

- організація дозвілля школярів;

- керівництво самовихованням дітей у сім’ї;

- що потрібно знати про ВІЛ-СНІД та інші. 

У школі функціонують куточки для батьків «Поради для батьків», «Батьки та діти».

Незвичайною формою роботи є «батьківська пошта», що передбачає надсилання у сім’ї інформаційних листів різної тематики, як-от:

- основні принципи державної сімейної політики;

- батькам про права дитини;

- дитяча агресія;

- як розуміти дитину;

- попередження дитячого суїциду;

- як розпізнати наркоманію;

- про шкоду тютюнопаління;

- чи готові ваші діти до сімейного життя тощо. 

Батьківський актив школи бере участь у засіданнях Ради профілактики, Ради школи. Одним із заходів, спрямованих на збереження здоров’я учнів, є організація  їх літнього відпочинку в пришкільних таборах із денним перебуванням. Адже велика літня перерва для школярів - це період зміцнення їхнього здоров’я, пізнання цікавого, нових знайомств та пригод; це пора морального загартування, духовного збагачення, пора яскравих вражень, творчості, активного пізнання світу та себе в ньому. Та успіх такого відпочинку залежить від того, наскільки вдало буде організовано оздоровлення підростаючого покоління, що включає комплекс заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану дітей.

Тому з метою поліпшення здоров’я школярів, забезпечення їх змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів, відповідно до індивідуальних потреб учнівської молоді на базі закладу уже протягом дванадцяти років здійснюється організація роботи  табору із денним перебуванням «Бригантина». Плануючи роботу оздоровчого закладу, педагогічний колектив передбачає поєднання виховного процесу з повноцінним відпочинком учнів, спорту з пізнавальною та естетичною діяльністю; намагається створити у вихованців хороший емоційний настрій, щоб кожна дитина знайшла собі справу до душі, відчувала себе сильною, творчою особистістю, збагатилася духовно.

Для підвищення майстерності  педагогічних працівників створена система роботи з питань формування ціннісного ставлення учнівської молоді до себе. Вона включає в себе такі форми діяльності:

1.Засідання методоб’єднання класних керівників, на яких розглядаються питання, як-от:

- формування психологічно стійкої особистості через розвиток життєвих навичок;

- форми та методи роботи з дітьми особливих категорій;

- виявлення та профілактика суїцидальних проявів серед учнівської молоді;

- упровадження в практику превентивного проекту «Захисти себе від ВІЛ»;

- шляхи оновлення та реалізації заходів із питань формування соціально свідомих та здорових громадян.

Названі та інші проблеми вирішуються шляхом обміну досвідом, проведенням ділових ігор, панорами методичних ідей, психолого-педагогічних семінарів тощо.

2. Засідання педагогічної ради з  таких питань:

- про виконання завдань із охорони прав дитини;

- усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку особистості;

- про роботу педколективу з соціально незахищеними категоріями дітей;

- про дотримання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від насильства;

- створення виховного простору для формування в учнів ціннісного ставлення до себе; 

- причини травмування учасників навчально-виховного процесу та засоби їх попередження;

- потреба у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості.

3. Наради при директору передбачають розгляд таких питань:

- агресивність підлітків та шляхи запобігання їх проявів;

- стан відвідування занять та успішності учнів групи соціального ризику;

- про роботу закладу з попередження ксенофобських проявів серед учнівської молоді;

- діяльність класного керівника з питань профілактики поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів;

- шляхи формування  у школярів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

Окремим напрямком здоров’язбережувальної діяльності школи є співпраця з державними органами та службами, позашкільними закладами, громадськістю, зокрема зі Службою у справах дітей Новоукраїнської РДА, Комісією із захисту прав дітей Новоукраїнської міськради, Новоєгорівською опікунською радою, Районним центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, Районним відділом кримінальної міліції у справах дітей, Центральною районною лікарнею, Центральною районною бібліотекою (клуб «Підліток»), Районним центром дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ», Дитячо-юнацькою спортивною школою та іншими.

Саме відсутність морально-правових знань, основ із безпеки життєдіяльності є одним із чинників збільшення кількості злочинів і правопорушень серед неповнолітніх, послабленню їх фізичного і психічного здоров’я, виникненню у майбутньому безпліддя через ранні статеві відносини тощо. Результат формування особистості залежить від оточення, в якому вона зростає.

Основними суб’єктами виховного впливу на учня в школі є класні керівники, педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог, учнівський колектив та парламент, учителі, адміністрація школи.

Дієвість складових частин системи з попередження негативних явищ у молодіжному середовищі  зумовлюються глибокими знаннями індивідуально-психологічних особливостей учнів, умов їх сімейного виховання, мікросоціального оточення. 

Збір і систематизацію інформації про конкретну особистість здійснює класний керівник, соціальний педагог і практичний психолог. Це дає можливість виявити позитивні чи негативні її властивості, постійно удосконалювати процес становлення та розвитку вихованців.

Анкети спостереження, індивідуальне спілкування з учнями, постійні соціометричні зрізи психологічного мікроклімату в колективі, їх аналіз попереджає конфліктні ситуації, дає можливість виявити «ізольованих» дітей, створити програму їх «презентації» серед однолітків, спроектувати процес педагогічної взаємодії.

Важливим напрямком вторинного етапу  здоров’язбережувальної педагогіки є  індивідуальна корекційна робота з  окремими учнями, що включає в себе постійний контроль за відвідуванням ними занять у школі. 

Дослідження умов проживання і спілкування дітей, проведення рейдів-оглядів у вечірній час дають можливість виробити рекомендації стосовно певного підлітка батькам, учителям.

Залучення учнів із групи соціального ризику до роботи в гуртках, секціях, відвідування бібліотеки, доручення в класах мінімізують вплив негативного оточення і є основними етапами індивідуальної корекційної роботи з дітьми даної категорії. 

Такі підлітки у полі зору і педагога-організатора, який сприяє залученню їх до громадського життя школи, проведення позакласних заходів, роботи учнівського парламенту.

Усім відома давня  істина: людину можна лише спрямувати, виправляється вона сама. Тому виховання критичного ставлення до власних та чужих вчинків зміцнює переконання в учнів важливості дотримання загальноприйнятих правил та норм.

Однією з форм впливу на школярів є участь їх у засіданнях парламенту, загальношкільних лінійках, випуску стіннівок, акціях тощо.

Головною ланкою, яка забезпечує теоретичне та методичне керівництво роботою педколективу, учнівського парламенту, батьківського активу є адміністрація школи. Вона контролює результати роботи всіх учасників навчально-виховного процесу, здійснює корекцію діяльності. Так, серед її повноважень облік та аналіз відвідування учнями занять у закладі, зайнятості їх у позаурочний час; контроль та здійснення корекції результатів превентивного виховання (зокрема відвідування заходів, видання відповідних наказів); проведення засідань шкільної Ради профілактики злочинів та правопорушень, нарад при директору за участю учнів із групи соціального ризику, моніторингу заходів щодо формування здорового способу життя та особистої безпеки вихованців, збереження репродуктивного здоров’я, попередження ВІЛ-СНІДу; організація зустрічей з представниками правоохоронних органів, лікарями; участь у засіданнях комісії з питань захисту прав неповнолітніх при Новоукраїнській міськраді, організація літнього відпочинку  дітей у пришкільному таборі з денним перебуванням «Бригантина».  

Таким чином, єдність і послідовність виховного впливу в різних сферах життєдіяльності школяра – як у навчальній, так і поза нею, у сфері сім’ї та побуту, вільного часу – важливий принцип здоров’язбережувальної педагогіки. Заклад забезпечує цілісний, безперервний процес виховання, впливає на середовище, де живуть і розвиваються діти, формується їх ціннісне ставлення до себе, морально-правова свідомість і культура.

А результатами діяльності школи є показники рівня зрілості особистості: стійка позиція, морально-соціальний статус, адаптованість у суспільстві, соціальна активність, комунікабельність, здатність до самозахисту, відповідальність, самостійність, уміння приймати рішення,  непримиренність до негативних явищ, критичність мислення, уміння самовдосконалюватися, прагнення вести здоровий спосіб життя.

У свій час Плутарх сказав: «Якими діти народжуються – ні від кого не залежить, але в наших силах зробити їх хорошими через правильне виховання».

І якщо хоч якесь зернятко знань та моралі проросте в серцях наших учнів – то це буде нашим внеском у загальнодержавну справу виховання нового, здорового покоління українського народу.


Презентація.

Категорія: Секція 4 (24-26.02.2015) | Переглядів: 1349 | Додав: SIRIUS | Рейтинг: 4.0/2
Всього коментарів: 1
avatar
0
1 olena3637 • 23:27, 26.02.2015
З цієї статті мені сподобалися слова Плутарха,які сказав: «Якими діти народжуються – ні від кого не залежить, але в наших силах зробити їх хорошими через правильне виховання». Цікаво і змістовно описаний досвід роботи вашої школи.
avatar